Leder

Lettvint av Arbeiderpartiet

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Trond Giske og Arbeiderpartiets avvisning av Regjeringens forslag til fraværsregler i skolen er lettvint.

Arbeiderpartiet har gått til valg på innføring av fraværsregler i skolen. Nå avviser partiet Regjeringens forslag til regler uten å si hva Ap ønsker seg i stedet for. Det fremstår mer som sabotasje enn politikk.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fraværsregler i skolen skal redusere skulk. De er målrettet mot ubegrunnet, eller dårlig begrunnet fravær. Reglene har ikke som mål å straffe legitimt fravær på grunn av sykdom og annet. Hvis reglene slår ut på en slik måte, må håndhevingen av dem justeres. Men hovedregelen må være at ubegrunnet fravær ikke aksepteres. Slik er det i arbeidslivet, og slik må det som være på skolen. Ingenting tyder på at det ubegrunnede fraværet reduseres som følge av en liberal holdning til fravær, tvert imot. De lokale fraværsgrensene ble fjernet i 2009. Siden har blant andre lærerne etterlyst en ny fraværsgrense.

Her er bakgrunnen for forslaget: Røe Isaksen vil innføre fraværstak for elevene

Isaksen vil ha ti prosent

Blant annet derfor står innføring av en fraværsgrense i partiprogrammene til både Høyre og Arbeiderpartiet (Ap). Og derfor var det godt nytt da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i høst foreslo nye fraværsregler i videregående skole. Han foreslo en maksgrense på ti prosent i hvert fag. Ubegrunnet fravær utover det skulle føre til at eleven ikke fikk karakter i faget.

Torbjørn Røe Isaksen møter motstand i Stortinget.

Kritikk i høringsrunden

Høringsrunden viste frem uenighet om innretningen på reglene, nivået på grensen og håndheving av reglene. Her kom mange nyttige innspill, men høringsrunden tilsa ikke at en fraværsgrense ikke har verdi. Bekymringen har handlet om hvorvidt en slik grense kan gjøre det legitimt med fravær helt opp til grensen, og om at en del typer fravær faller mellom to stoler. Det er ikke alt fravær som er enkelt å få en legeattest for. Særlig det siste er en fornuftig innvending, ikke minst når frafall er tema. Men vi kan ikke legge opp hovedreglene for skolen med utgangspunkt i unntakene. Elever som sliter må også møte krav som er tilpasset deres situasjon. Svaret på deres utfordringer er ikke å stille færre krav til samtlige elever.

Arbeiderpartiet vil ha fraværsgrense

SV og Venstre har hele tiden vært tydelige om at de ikke ønsker en slik fraværsgrense, og det er greit å forholde seg til. Ap har derimot sett behovet for en grense. Dermed skulle man tro at partiet ville jobbe for en enighet med Regjeringen, selv om en tiprosentsgrense har vært for streng for Ap. Det er en grense lærerorganisasjonene også har reagert på, og en grense på 15 prosent er spilt inn både i høringsrunden og i arbeidet på Stortinget. Det burde være mulig å møtes og enes når de tre største partiene ønsker en fraværsgrense.

Les også

Arbeiderpartiet bestemte seg onsdag ettermiddag: Ikke flertall for omstridt fraværsgrense

Absurd av Ap

Derfor fremsto det som absurd da Arbeiderpartiet i aller siste sving bestemte seg for å avvise hele forslaget. Begrunnelsen er at forslaget er for dårlig gjennomarbeidet. Det er tøv. Når saken først kom til Stortinget, var det også en mulighet for å jobbe mer med den. Ap sa fra seg den muligheten. Det blir for lettvint å skjule seg bak at forskrifter egentlig ikke behandles av Stortinget. Denne gangen kom saken til Stortinget. Da må partiene forholde seg til det.

Ukledelig spill

I denne saken bedriver Arbeiderpartiet et politisk spill. Det er lite kledelig fra et parti som har ropt høyt om å være et kontruktivt opposisjonsparti. Dette er ikke konstruktivt. Det er lettvint og destruktivt, og det må gjennomskues.

Les også

  1. Denne saken om skulk påvirket debatten om fravær i skolen: Fritt frem for skulk

  2. Hurra! Det ble ikke noe av fraværsgrensen. Nå kan jeg skulke et år til!

  3. Ærlig talt, Elevorganisasjonen! | Torbjørn Røe Isaksen

Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Trond Giske
  3. Giske
  4. Regjeringen
  5. Stortinget