Sin egen verste fiende

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

AVSLØRINGENE om ulovlige og uholdbare tilstander hos norske pelsdyroppdrettere ser ikke ut til å ta noen ende. Selv ikke styrelederen i Norsk pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, klarer å holde orden i eget hus. Torsdag kveld viste NRK Dagsrevyen bilder av døde og skadede dyr på Trane Skadsems minkfarm i Klepp kommune i Rogaland. Da var det mindre enn to uker siden styrelederen hadde hatt møte med landbruksminister Lars Peder Brekk etter Dagsrevyens forrige avsløring av tilstanden på flere farmer. På dette møtet krevde statsråden opprydding i næringen, og at verstingene måtte innstille virksomheten.

NÅR SELV IKKE næringens fremste tillitsvalgte tar slike signaler fra myndighetene på alvor, er det tydelig for alle at pelsdyroppdretterne er sin egen verste fiende. Næringen mottar hvert år opp til 40 millioner kroner i offentlige subsidier. For ett år siden truet Brekk med å fjerne disse subsidiene hvis det ikke ble slutt på at revene og minkene ble holdt under forhold som gjør at de dreper og skader hverandre. Trusselen har tydeligvis ikke ført til nevneverdige forbedringer.

Det er derfor høyst forståelig at landbruksministeren reagerer med sinne og forferdelse når han ser stadig nye bilder fra pelsdyrfarmer der eierne ikke har sørget for at dyrene lever etter de krav samfunnet stiller til dyrevelferd. Men det trengs tydeligvis sterkere lut enn verbale utblåsninger. Vi kan ikke se annet enn at pelsdyrnæringen gjennom sin kyniske opptreden tvinger myndighetene til å innstille all økonomisk støtte. Noe annet vil ikke bli akseptert av en stadig mer opprørt og kritisk opinion.

DET ER NEMLIG FARLIG å undervurdere den stemning av hat og forargelse som nå er i ferd med å bli skapt mot pelsdyrnæringen. I går ble det kjent at Bertran Trane Skadsem er blitt utsatt for det han selv omtaler som drapstrusler. Han har til nå ikke anmeldt truslene til politiet. Det bør han gjøre, både av hensyn til sin egen sikkerhet og fordi en anmeldelse vil gjøre det mulig for andre enn mottageren selv å vurdere alvoret i truslene.

DE STERKE FØLELSER som blir satt i sving som følge av dokumentert dyremishandling, har bidratt til at partier som representerer et flertall på Stortinget, truer med å programfeste forbud mot pelsdyrnæringen. Veterinærforeningen har lenge tatt til orde for et slikt forbud fordi den mener næringen ikke er i stand til å ivareta kravene til dyrevelferd på en forsvarlig måte. Det er nå bare næringen selv som kan sørge for at den overlever. Vi tviler på om den er i stand til det.