Leder

Aftenposten mener: Kina kan ikke bare ta seg til rette

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kinas president Xi Jinping må ikke slippe unna med å ignorere signalene fra domstolen i Haag.

Voldgiftsdomstolen i Haag har gitt Filippinene medhold i striden om flere øyer i Sør-Kinahavet. Den kinesiske reaksjonen oser av stormaktsarroganse.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kina er mektigere enn noen gang i moderne tid, noe president Xi Jinping benytter enhver anledning til å markere. Verden har fått en demonstrasjon av dette etter at den internasjonale domstolen i Haag ga Kina et kraftig smekk over fingrene i forrige uke.

  • Les mer om hva domstolen sier: Kina har krenket filippinsk suverenitet

I flere år har Kina presset på for å styrke sitt krav om suverenitet over de verdifulle havområdene i sør. Beijing mener at farvannene historisk sett er kinesiske, men naboland som Filippinene bestrider kravet på det sterkeste.

Lager kunstige øyer

Kina har systematisk fylt opp bergknauser og rev for å skape nye «øyer». Logikken er åpenbar: Fullverdige øyer må nødvendigvis ha en økonomisk sone, og Kina håper på en betydelig gevinst.

For Filippinene og andre berørte stater er det viktig å få fastslått at Kina tar seg til rette uten grunnlag i folkeretten. Domstolen i Haag har nå gjort dette, og den kinesiske reaksjonen er urovekkende negativ.

Kina varslet lang tid på forhånd at det ikke var aktuelt å rette seg etter noe påbud fra Haag. Kinesiske myndigheter trekker domstolens legitimitet i tvil og mener at den utelukkende har lyttet til motparten.

Uakseptabelt argument

Det er et stormaktsargument som alltid har vært brukt mot forsøk på å etablere en internasjonal rettsorden. En liten stat som Norge må, nå som før, ta klart og tydelig avstand fra slike holdninger.

Bak den kinesiske retorikken ligger en tankegang som er like enkel som den er brutal: Kina er den overlegne makten i regionen, og det største landet må også ha de største rettighetene.

Konfliktskapende politikk

Med en slik innstilling er det sikkert at kineserne snart vil komme opp i enda mer alvorlige konflikter. Allerede i dag ser man at andre asiatiske land, fra India i vest til Japan i øst, samarbeider i et forsøk på å demme opp for Kina.

De asiatiske landene ser til USA for å få hjelp. Det er unektelig et paradoks i en tid der amerikanske politikere, med Donald Trump i spissen, krever at landets allierte må ta et langt større ansvar for sitt eget forsvar.

Det blir en stor utfordring å hindre at Kina slipper unna med å ignorere signalene fra Haag.

Det internasjonale samfunnet kan selvsagt ikke tvinge kineserne, men det er viktig at utviklingen i Sør-Kinahavet så ofte som mulig blir tatt opp i samtaler med lederne i Beijing. Kina bør i det minste vise at landet er åpent for forhandlinger.

Les mer om

  1. Haag
  2. Filippinene
  3. Kina
  4. Beijing
  5. India
  6. Japan
  7. USA