Aftenposten mener: Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner bør ikke sendes i retur

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) frykter at viktige tiltak kan bli satt på vent om opptrappingsplanen sendes tilbake.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I juni 2015 ba et enstemmig storting – etter forslag fra KrF – om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.

Virkelighetsbeskrivelsen i den nå ferdige planen er god, det samme er flere av tiltakene. Men en tilfredsstillende opptrappingsplan er det ikke.

Mangelfull

Modellen skulle være opptrappingsplanen for psykisk helse (1998–2008). Her ble det skissert tydelig mål for både kommune og spesialisthelsetjeneste – og det fulgte penger med.

Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner mangler den samme økonomiske forpliktelsen og muligheten til å måle planen opp mot virkeligheten. Mange av tiltakene finnes allerede i eksisterende handlingsplaner og andre kunne blitt gjennomført uten en egen opptrappingsplan.

Planen er for lite forpliktende i omtalen av de store løftene, som hvordan det skal utdannes flere profesjonsutøvere og kompetanseheving. Her er det vanskelig å være spesifikk, men det er ikke umulig.

Planen er også lite ambisiøs på flere konkrete tiltak som omvendt voldsalarm og overgrepsbilder på nett.

To strategier

Måneder etter fremleggelsen er spørsmålet hva som nå er den rette fremgangsmåten for å få en bedre satsing på vold i nære relasjoner.

Arbeiderpartiet landet denne uken på at de ønsker å sende planen i retur. Begrunnelsen er at planen må «grunnleggende endres» og at flere voldsutsatte grupper ikke er nevnt. De har støtte av SV og Senterpartiet.

KrF, som hele tiden har vært de mest høylytte kritikerne av planen, ønsker imidlertid å arbeide politisk med å foreslå endringer i planen. I tillegg etterlyser partiet en egen rapport som grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene.

Dårlig løsning

Planen får kritikk for at den konsentrerer seg om barn og ikke andre svake og voldsutsatte grupper. Det kan imidlertid også være en styrke. Det bør være lettere å jobbe med tiltak og forpliktelse hvis utfordringen er avgrenset. Planer som omfatter for mange problemstillinger, har det med å bli utflytende.

Hovedbildet er likevel at planen ikke er god nok. Alle partier har et ansvar for å jobbe med å styrke den. Men det er en dårlig løsning å sende den tilbake nå. Ofrene det er snakk om fortjener at tiltakene iverksettes og følges av ressurser så snart som mulig.

Arbeidet er for viktig til å bli gjenstand for politisk spill og utsettelser.

Flere lederartikler fra Aftenposten om samme tema: