Leder

Aftenposten mener: Domstolene bør med når noen fratas passet

  • Aftenpostens leder

Regjeringen vil gi forvaltningen lov til å ta statsborgerskapet fra ikke-dømte, men blir nedstemt. Foto: Privat / Olga Stokke

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er en sterk start på Stortingets dagsorden i dag. Først skal det velges stortingspresident. Som sak to kommer spørsmålet om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere, en debatt som justisminister Sylvi Listhaug har gjort mye for å bringe på villspor gjennom sin Facebook-aktivitet.

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga innstilling i uken som gikk. Den som tar seg bryet med å lese den, vil oppdage det som så ofte er tilfellet i norsk politikk: Enigheten er mer slående enn uenigheten om enkeltpunkter.

Tro på preventiv effekt

Bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig sak for alle partier. Regjeringen får bred støtte til sitt forslag om at personer som straffes for alvorlige handlinger mot vitale norske interesser, også skal kunne fradømmes det norske statsborgerskapet. En samlet komité sier seg enig i at “tap av statsborgerskap vil kunne ha en preventiv effekt, i tillegg til at det rent praktisk vil bli vanskeligere å utføre handlinger til skade for Norge”.

Enighet er det også om at de nye reglene i praksis ikke kan bli brukt mot særlig mange. Norge er bundet av internasjonale avtaler og kan ikke gjøre mennesker statsløse. Bare personer med dobbelt statsborgerskap kan risikere å miste sitt norske.

Den faktiske uenigheten, der KrF stiller seg sammen med de rødgrønne og påfører Regjeringen et nederlag, dreier seg om muligheten til å ta passet og oppholdsretten fra folk som ikke er straffedømt, men som likevel oppleves som en trussel mot nasjonen.

  • Trine Eilertsen: Erna Solberg er fanget i Sylvi Listhaugs «lik og del»-klister.

De synes at det haster

Regjeringspartiene mener at forvaltningen, etter skjønn, må få retten til å ta statsborgerskapet fra ikke-dømte. Og det veldig fort, om det trengs: «Ved domstolsbehandling vil ikke formålet om å avverge terror eller lignende kunne ivaretas i tilstrekkelig grad», argumenteres det fra Høyre og Frp i komitémerknadene.

Flertallsopposisjonen mener tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at domstolene må få ta avgjørelsen. Det er et synspunkt som har mye for seg – kanskje særlig for å avverge ytterligere radikalisering og hevntanker hos dem som mister passet. I sin omgang med ytterliggående krefter gjør rettsstaten ekstra lurt i å markere at den nettopp handler på rettsstatens grunn.

En løsning kan ligge i Regjeringens subsidiære ønske – en rask domstolsbehandling av slike saker. En egen ordning for dét kan i hvert fall være verdt å diskutere – mer verdt enn enda en runde om justisministerens uverdige retorikk.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Politikk
  3. Terror
  4. Domstolene
  5. Radikalisering
  6. Sylvi Listhaug