Leder

Aftenposten mener: Italia trenger en vaksine mot dårskap

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Antallet meslingutbrudd i Italia er seksdoblet i løpet av to år. Likevel mener Matteo Salvini, innenriksminister og leder for Lega Nord, at en opptrapping av vaksineprogrammet er «meningsløst og kanskje direkte farlig».
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

En skulle tro at italienske myndigheter har bekymringer nok. Likevel hadde den ferske italienske populistregjeringen knapt fått plasten av skrivebordsstolene før den ga folkehelsen det første, dødelige skuddet for baugen:

Vaksineprogrammet skal svekkes.

Argumentene er enkle: Meslinger er ikke et utbredt problem i Europa, og foreldre må få velge selv om de vil vaksinere barna sine.

Det finnes mange gode grunner til at valg som er avgjørende for et barns liv, skal tas av barnets foreldre. Problemet med valgfrihet i denne sammenhengen er at meslinger er en både dødelig og svært smittsom sykdom. Ifølge Verdens Helseorganisasjon krever meslinger 122.000 menneskeliv hvert år på verdensbasis. Årsaken til at Europa i stor grad har sluppet unna de siste tiårene, er nettopp gode vaksineprogrammer, som befolkningen frivillig har sluttet opp om.

I Norge, for eksempel, ble det registrert 20.000–30.000 tilfeller hvert år før meslingvaksinen ble innført i 1969. Mellom 5 og 10 barn døde hvert år av sykdommen. Etter 1969 ser tallene nokså annerledes ut. Neste år er det 30 år siden noen døde av meslinger i Norge. I løpet av de to siste årene er det blitt registrert ett – 1 – tilfelle av smitte.

Det betyr ikke at befolkningen kan slutte å vaksinere seg. Er vaksinasjonsdekningen over 95 prosent, bør det gi flokkimmunitet, altså beskyttelse også for de som ikke er vaksinert, som spedbarn, syke og gamle. Faller vaksinasjonsdekningen under det nivået, er det fare på ferde og påbud må diskuteres.

Les også

Meslinger herjer rett rundt hjørnet. Skal vi bli stresset? | Ingeborg Senneset

I fjor ble det registrert svimlende 5.000 tilfeller av meslinger i Italia, en seksdobling fra 2016. I første halvår i år sto Italia for 29 prosent av utbruddene i Europa. Det førte til en lovendring som pålegger foreldrene å vaksinere barna sine mot meslinger for at de skal få begynne på en offentlig skole.

Regjeringens medlemmer hevder at loven er for streng, og at et så omfattende vaksineprogram er meningsløst og kanskje direkte farlig. Her er det argumentasjonen som er farlig, og den forsterker konspiratoriske påstander om vaksiner.

Denne uken vedtok senatet populistregjeringens forslag om å utsette iverksettelsen av loven til skolestart neste år. Innen den tid lover imidlertid regjeringen å ha innført nye lover som sikrer foreldrene valgfrihet også i fremtiden.

Det betyr at meslingviruset kan leve og blomstre i Italia i årene som kommer, i symbiose med falsk forskning, alternative fakta og mistro til vitenskap og politiske systemer.

Det Italia kunne trenge nå, er en vaksine mot dårskap.

Les mer om

  1. Leder
  2. Italia
  3. Barn
  4. Meslinger
  5. Vaksine
  6. Skolestart