Aftenposten mener: Oppsiktsvekkende mangel på kontroll i Boligbygg

Boligbyggs styreleder Stig L. Bech under fremleggingen av granskingsrapporten om Boligbyggs eiendomstransaksjoner. Deloittes Thorvald Nyquist i bakgrunnen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslo kommune har betalt mellom 80 og 115 millioner kroner for mye for omtrent 200 leiligheter som er kjøpt utenfor det åpne markedet. Det er konklusjonen på Deloittes omfattende granskning av den såkalte Boligbygg-skandalen.

De strafferettslige sidene ved saken er ikke behandlet i rapporten. Hvor mye av denne overprisen som eventuelt skyldes korrupsjon eller økonomisk utroskap, blir det opp til Økokrims etterforskning å komme til bunns i. Men granskningen avdekker med forbausende tydelighet at Boligbygg har vært en organisasjon der misligheter lett kan skje.

Selskapet fikk etter den såkalte Tøyen-avtalen i 2013 i oppdrag å kjøpe 600 nye kommunale boliger. Senere kom en ytterligere politisk bestilling på 550 nye boliger, også det med en knapp tidsfrist.

Å kjøpe et så stort volum over så kort tid er svært krevende. Men det forsto ikke Boligbygg. Kjøpsteamet var underdimensjonert og manglet kompetanse, dokumenterte ikke kjøp tilstrekkelig og gjorde tvilsomme lønnsomhetsvurderinger. Hvilke rutiner og retningslinjer de har arbeidet under, fremstår som uklart. Ifølge rapporten mente én i kjøpsteamet at det ikke var noen retningslinjer, men at mandatet de fikk, bare var «løp og kjøp».

Intet av dette ble fanget opp eller korrigert av seksjonsledere, avdelingsdirektør, administrerende direktør eller styret. «Grunnleggende krav til styring, ledelse og internkontroll» er ikke etterlevd, og Deloitte konkluderer med «brudd på en rekke normer og standarder som regulerer Boligbyggs kjøp av boliger».

Gjennomgående er inntrykket i rapporten at de aller fleste både i og utenfor Boligbygg var mest opptatt med å nå de voldsomme måltallene for boligkjøp. Dette reiser naturligvis spørsmål om politikerne i bystyret visste hva de gjorde når de ga et så stort oppdrag. Hva det sittende byrådet har gjort for å sikre at selskapet har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre oppgaven. Dette er ikke tema i Deloitte-rapporten, men den varslede rapporten fra Kommunerevisjonen kan trolig gi svar.

Uansett er det hevet over tvil at det er Boligbygg selv som skal ha hovedskylden for svikten. Om en pålagt oppgave er for stor og krevende, er det en etats ansvar å gi tydelig beskjed. Det fordrer imidlertid at etaten forstår omfanget av oppgaven og risikoen det medfører. Deloittes rapport om Boligbyggs boligkjøp konkluderer med det motsatte.