Leder

Aftenposten mener: Stortingspresidenten burde holdt seg unna plenen foran Stortinget

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Det er akkurat like merkelig å oppleve politikere fra regjeringspartiene demonstrere utenfor Stortinget i dag som da SV gjorde det i 2005.

Olemic Thommessen (H) burde holdt seg på Stortinget.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark. Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15. Lovavdelingen og statsråden viser til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, som krever at skadepotensialet som følge av at ulven ikke avlives er av et visst omfang. Juristene mener skadeomfanget ikke er sannsynliggjort.

Les også

Direkteblogg: Vi dro til Hedmark for å følge ulvestriden

Det er ikke rart at partene i ulveforliket, Høyre, Frp, Ap og KrF, reagerer. Intensjonen i forliket var krystallklar; tallet på ulv skal markant ned. Helgesens tilsidesettelse er ikke i tråd med intensjonen i stortingsflertallets vedtak. Det er riktig å jobbe for å finne løsninger som kan svare på flertallets ønske. Det gjør statsråden og departementet nå. De prøver å finne en løsning som ikke innebærer lovendring eller en ignorering av lovavdelingens vurderinger som skaper nye problemer.

Les også

Ti fakta som forklarer ulvestriden

Hedmarkspolitikerne jobber hardt for interessene til velgerne i sin region. De jobber også for sine politiske liv. Det har utløst et sjeldent sterkt engasjement og en ordbruk som ikke styrker inntrykket av at våre institusjoner fungerer.

Den som sterkest har demonstrert den tilsynelatende maktesløsheten til Stortinget, er stortingspresident Olemic Thommessen (H). Stortingspresidenten leder Stortingets arbeid, men har rett til å utøve sitt verv som folkevalgt som alle andre representanter. Det er altså ikke noe formelt i veien for at Thommessen stiller opp på plenen foran Stortinget. Det er likevel en dårlig vurdering av Thommessen. Selv om han er stortingsrepresentant fra Oppland, og er tydelig om hva han mener er god rovdyrpolitikk, kunne han latt være å stille opp på plenen foran Stortinget. Det manglet ikke Høyre-politikere der, for å si det slik.

Ved å velge plenen, skaper Stortingets øverste, presidenten, inntrykk av at vanlig parlamentarisk arbeid ikke er tilstrekkelig i møte med dagens regjering. Han legitimerer at alle andre veier enn den fysiske demonstrasjonen er steng. Men Regjeringen viser altså til et lovverk som Stortinget har vedtatt og har myndighet til å endre, hvis flertallet ønsker det. Thommessen, av alle, burde forsvare at stortingspolitikerne bruker systemet de er en del av, fremfor å skape inntrykk av at politikerne kan se bort fra norske lover hvis bare oppmøtet på plenen blir stort nok. Stortingspresidenten burde holdt seg på Stortinget, ikke på plenen.

Les også

  1. Solberg: Jobber med løsninger på ulvestriden

Les mer om

  1. Ulv
  2. Regjeringen
  3. Olemic Thommessen
  4. Hedmark
  5. Vidar Helgesen