Tenk nytt om regjeringskvartalet

  • Aftenposten Redaksjon
Fortidsminneforeningen gir ikke opp kampen om å bevare Y-blokken i regjeringskvartalet. Nå kan de få operasangeren Plácido Domingo med på laget.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den nye rapporten om Regjeringskvartalet har gjort det klinkende klart. Regjeringen og Statsbygg kan ikke fortsette planarbeidet bare ut fra de vedtak som er fattet og mulighetsstudier som ligger på bordet.

En rekke instanser med Riksantikaren, Byantikvaren og Plan— og bygningsetaten i Oslo kommune i spissen har allerede kommet med hard kritikk. Byggeprogrammet er for stort. Tomten for liten.

Å skvise alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet inn på det arealet mellom Akersgaten og Møllergaten vil tvinge frem ruvende tårnbygg eller sterk fortetning.

Begge alternativer vil omforme byrommet til det ugjenkjennelige, og frata Høyblokken status og verdighet. Regjeringen har vedtatt å bevare Høyblokken, og da er det selvmotsigende å redusere dens betydning som symbol og kulturminne.

Ikke nok å utvide mot Hammersborg

Når også Statsbyggs egen evalueringskomité nå konkluderer med at utbyggingen er for stor for det avsatte området, må det tenkes nytt. Komiteen mener også at de seks mulighetsstudiene som ble lagt frem tidligere i vår, ikke gir grunnlag for å gi anbefalinger om konkrete, arkitektoniske valg.

Under en interpellasjonsdebatt i Stortinget i mai antydet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at det kan bli aktuelt å utvide arealet nordover mot Hammersborg på et tidligere stadium i utbyggingen enn planlagt. Men det var også den eneste måten han kom kritikken i møte på.

Dette er neppe tilstrekkelig for å løse plassproblemene. Det tvinger seg frem en ny runde om de rammebetingelsene som gjorde at det såkalte Konsept Øst i sin tid ble anbefalt.

Samlokalisering kan ikke være hellig

Regjeringen og Statsbygg holder fast ved at samlokalisering er nødvendig for å få en effektiv og fremtidsrettet statsadministrasjon. Men denne beslutningen kan ikke være hellig når seks arkitektkontorer og nå Statsbyggs evalueringskomité har synliggjort hvilke konsekvenser den vil få.

Sikkerhet har vært brukt som et tungt argument for samlokalisering. Men allerede i dag er det mange bygninger spredt rundt i Oslo - Stortinget, Slottet, Rådhuset, ambassader - som krever særskilt sikring. Sikkerhetshensyn krever ikke at for eksempel Utenriksdepartementet blir værende på Victoria Terrasse.

Les også: