Leder

Nei til Saudi-Arabia

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

SAUDIARABISKE myndigheter ønsker å støtte bygging av moskeer i Norge med titalls millioner kroner. Det setter heldigvis utenriksminister Jonas Gahr Støre i praksis foten ned for.

Det søkkrike Saudi–Arabia sprøyter inn enorme beløp til moskeer og religiøse skoler verden over, men stiller som betingelse at mottagerne innhenter godkjenning fra sitt lands myndigheter.

STØRE kunne nøyd seg med å svare at Utenriksdepartementet ikke gir slik godkjenning siden dette berører grunnlovsfestede rettigheter som religions– og forsamlingsfrihet, som myndighetene av prinsipielle grunner ikke blander seg borti. Ingen lov hindrer privatpersoner eller et annet land å gi økonomisk støtte til trossamfunn i Norge.

I stedet har Støre valgt å tydeliggjøre og politisere Saudi–Arabias forkastelige dobbeltmoral. Landet bruker store ressurser på å utbre sin variant av islam, samtidig som islam er eneste tillatte religion i Saudi-Arabia selv. Tilhengene av andre trossamfunn blir forfulgt.

Det er nettopp denne undertrykkelsen og mangel på gjensidighet Støre får frem når han fremholder at det vil være «unaturlig» om Norge godkjenner moskéfinansiering fra et land som ikke selv praktiserer religionsfrihet.

IKKE OVERRASKENDE har Fremskrittspartiet kritisert Støre for ikke å gå langt nok. Partiet vil ha et generelt forbud mot støtte til moskeer fra totalitære regimer og miljøer som arbeider for å spre dogmatiske varianter av islam.

Saudi-Arabias statsreligion, wahhabismen, er en strengt ensrettende, kvinneundertrykkende og fundamentalistisk retning innen islam. Vi har, for å uttrykket det svært forsiktig, overhodet ikke noe ønske om at denne trosretningen vinner fotfeste blant norske muslimer.

Norge har imidlertid allerede på plass et lovverk som beskytter de grunnleggende menneskerettigheter og likhetsidealer som denne varianten av islam motarbeider. Det er forbudt å investere i virksomhet som bryter norsk lov.

En generell lov mot pengestøtte fra særskilte land slik Fremskrittspartiet ønsker, vil støte på store avgrensningsproblemer. Norge er dessuten forpliktet gjennom internasjonale konvensjoner til å ta hensyn til alle religioner.

DERFOR HAR Støre valgt en klokere linje når han i stedet krever at religionsfriheten må respekteres også i giverlandet. Like viktig er det å følge opp disse problemene i Europarådet og FNs menneskerettighetsråd, slik Støre varsler.

Saudi-Arabia og andre lands brudd på grunnleggende menneskerettigheter må bekjempes. Én måte å føre denne politiske kampen på, er nettopp å holde saken høyt oppe på dagsordenen i ulike internasjonale fora.

Les mer om

  1. Ledelse