Aftenposten mener: Lakseskatt er rett og rimelig

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Finnes det grunnrente i havbruksnæringen, eller finnes det ikke? Og, hvis det finnes, er det rimelig å beskatte denne grunnrenten?

Det er kjernen i spørsmålet som Havbruksskatteutvalget skulle ta stilling til i sin utredning. Utvalget slår fast at grunnrenten, i betydningen ekstraordinær avkastning på grunn av privilegert tilgang på naturressurser, finnes. Flertallet i utvalget slår også fast at denne grunnrenten bør beskattes, akkurat som grunnrenten i oljenæringen og kraftindustrien beskattes.

Les hele saken med abonnement