Leder

Aftenposten mener: Lakseskatt er rett og rimelig

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Finnes det grunnrente i havbruksnæringen, eller finnes det ikke? Og, hvis det finnes, er det rimelig å beskatte denne grunnrenten?

Det er kjernen i spørsmålet som Havbruksskatteutvalget skulle ta stilling til i sin utredning. Utvalget slår fast at grunnrenten, i betydningen ekstraordinær avkastning på grunn av privilegert tilgang på naturressurser, finnes. Flertallet i utvalget slår også fast at denne grunnrenten bør beskattes, akkurat som grunnrenten i oljenæringen og kraftindustrien beskattes.

Næringen selv bestrider både grunnrentelogikken og skattekravet. En ny skatt vil gjøre at næringen dropper investeringer i bærekraftige løsninger, eller føre til utflagging, er påstanden. Næringen er opptatt av – og har rett i – at en stor del av overskuddene de siste årene skyldes økt etterspørsel, reduserte kostnader og utviklingen i valutakursene. Det svekker etter deres mening grunnrentelogikken.

Selv om næringens intense lobbyvirksomhet og systematiske arbeid overfor regjeringspartiene har lykkes, er det et håp om at utvalgsrapporten vil bli behandlet seriøst. Hele poenget med den er forslagene skal diskuteres og vurderes, fra ulike ståsted.

En reaksjon er allerede kommet fra professorene Petter Bjerksund, Linda Nøstbakken og Jarle Møen, alle ved Norges Handelshøyskole. De omtaler det de kaller «kontroversielle teorier om grunnrentebeskatning» fra Universitetet i Stavanger. Innlegget er publisert i Dagens Næringsliv.

Teoriene de sikter til går ut på at å innføre en grunnrentebeskatning i oppdrettsnæringen vil påvirke investeringsviljen negativt.

NHH-professorene peker på at oppdretterne vitterlig vil få fradrag for investeringskostnader i form av avskrivninger som kan trekkes fra fremtidig skattbar inntekt.

Nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut, er naturligvis vanskelig å si. Høy avkastningen de siste årene ikke er noen garanti for profitten i årene som kommer.

Det er imidlertid det fine med grunnrentebeskatning: Ingen ekstraordinær avkastning, ingen skatt.

Og så er det jo en nyttig øvelse å se hvordan fortiden ser ut, da.

Heller enn å kjempe mot grunnrentebeskatning bør det være et poeng å jobbe for et skattesystem som er mest mulig effektivt og treffsikkert. Skatt må balanseres slik at den både motiverer til investeringer og sikrer at fellesskapet får en andel av verdiskapningen.

Men at næringen har for dårlig økonomi til å betale for den ekstraordinære profitten den får ved å utnytte fellesskapets ressurser, det blir ikke sant bare man sier det mange nok ganger.

Les hele saken med abonnement