Leder

Aftenposten mener: Kommunen kan ikke ha eneansvar for mobbing i barnehagen

Utkastet til ny barnehagelov inneholder nye og gode tiltak for å bedre de psykososiale forholdene for de minste barna. Når det gjelder klagemulighet, er det fortsatt litt å hente.
  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen lovfestes, og barnehagene får samme aktivitetsplikt som skolene har i dag. Det er de viktigste tiltakene mot mobbing i utkastet til ny barnehagelov, som er ute på høring nå.

Debatten om mobbing i barnehagen havarerer ofte før den har begynt, fordi mange mener at barnehagebarns adferd slett ikke kan kategoriseres som mobbing. Det er imidlertid egentlig en helt annen debatt. Enkelte barn rammes uomtvistelig av gjentagende negativ adferd. Noen barn blir også krenket av voksne i barnehagen. Hensikten med tiltakene i lovutkastet er å sikre alle barn en trygg og god barnehagehverdag.

Les hele saken med abonnement