Leder

Aftenposten mener: By og land, hånd i hånd – hos Ruter

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo: Alle stiller seg bak et forslag om at Viken overtar styringen av – og Ruter driften av – hele rutesystemet for kollektivtrafikken i Viken-området fra staten ved Samferdselsdepartementet.

Forslaget kommer etter nok et år med sommerstenging og buss for tog.

Toget er ryggraden for pendling inn til Oslo. Mange har få eller ingen alternativer. I takt med at bosettingen i områdene rundt hovedstaden øker, burde man kunne forvente at togtilbudet forbedres tilsvarende. Det gjør det ikke på de forsinkede lokaltogene. Toppåret for punktlighet var 2011, og punktligheten sank i både 2017 og 2018 etter at sommerarbeidet var utført.

Ruter kan på sin side vise til en eventyrlig måloppnåelse, til tross for å ha måttet bale med mange av de samme problemene som jernbanen sliter med: utskifting av skinneganger, gamle togsett, utdaterte signalanlegg og koordinering av et komplekst system med mange avganger og ulike transportmidler.

Det er ikke mange år siden passasjerene i Oslo opplevde at trikk, buss, T-bane og ferger ikke korresponderte. Her har Ruter ryddet opp på en effektiv måte. Med en slik erfaring er selskapet godt rustet til å gjøre det samme for jernbanen.

Motargumentet er at jernbanen selv må få samordne sine strekninger for regiontog, fjerntog så vel som lokaltog. Det er ikke et godt argument. Ruter har allerede lang erfaring med å samordne trafikken gjennom hovedstaden, og det gjøres godt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i 2017 ned et eget ekspertutvalg for regionreformen, det såkalte Hagen-utvalget. Deres anbefaling var å samle ansvaret for kjøp av togreiser under fylkeskommunen. «En samling av ansvaret vil legge til rette for et helhetlig og koordinert kollektivtilbud til de reisende», skrev utvalget.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen sier dessuten til Aftenposten at Ruter er parat til å overta dersom det er ønskelig. Enhver som har opplevd sommerens buss-for-tog-seanse, vil sannsynligvis ønske ham velkommen.

Stockholm har gjort det allerede, med godt resultat. Stor-Oslo kan med fordel følge etter.

Beslutningen er det opp til Stortinget å ta. Det er å håpe at de lytter til erfarne byfolk.

Les hele saken med abonnement