Leder

Aftenposten mener: Uholdbart fra Bane Nor

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Busskaos på Oslo S. Årsak: Arbeid på Østfoldbanen og dårlig planlegging.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Moderne, dobbeltsporet jernbane skulle egentlig ha sørget for en rekke forbedringer fra og med 2024. Reisetid Oslo–Fredrikstad skulle kuttes fra 1 time og 8 minutter til 45 minutter. Oslo–Tønsberg fra 1 time og 28 minutter til 1 time. Oslo–Hamar fra 1 time og 22 minutter til 55 minutter. Oslo–Hønefoss fra 1 time og 30 minutter til bare 37 minutter.

Det var altså planen, skulle man tro Nasjonal transportplan (NTP), som ble vedtatt på Stortinget i fjor. En god plan, kan man trygt si, all den tid dette dreier seg om områder der svært mange mennesker bor, og der svært mange mennesker bruker jernbanen til å ta seg frem og tilbake til hovedstaden. En slik forbedring i infrastrukturen ville gjøre det betydelig lettere å bo et godt stykke utenfor Oslo og likevel arbeide i byen.

Men nå blir det ikke slik likevel, viser det seg. Bane Nor, som eies av Samferdselsdepartementet og har ansvaret for infrastruktur på jernbanen i Norge, har vurdert det slik at planene for InterCity ikke er realistiske og derfor ikke bør gjennomføres som planlagt.

Les også

Vil utsette InterCity utbygging med flere år – stikk i strid med Stortingets vedtak

Ny InterCity til Fredrikstad kan først åpnes i 2027, viser det seg, til Hamar i 2026, til Tønsberg i 2025 og til Hønefoss tidligst i 2028.

Istedenfor forbedret infrastruktur på jernbanen skal forfallet øke. Det er på grunn av pengemangel, skal man tro Bane Nor. Selskapet skal spare 10 milliarder kroner på å planlegge og bygge smartere, hevder det, men det burde ikke være der skoen trykker.

Regjeringen har varslet at 1 billion kroner – det er altså ett tusen milliarder kroner – skal brukes på samferdsel de neste ti årene. Av disse skal 139 milliarder gå til jernbane. Det holder ikke, mener Bane Nor, som har havnet på etterskudd med planleggingen. Det blir dyrere å bygge enn hittil beregnet, og selskapet er usikker på om det har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene.

Det er, forsiktig sagt, svært beklagelig. Norge har hatt en stor befolkningsvekst i senere år, og infrastrukturen har på ingen måte holdt følge med utviklingen. En velfungerende jernbane er en forutsetning for fornuftig byutvikling og en klimavennlig samferdselssatsing i en voksende befolkning.

Forsinkelser, dårlig materiell og kostbare vedlikeholdsskippertak har plassert norsk jernbane langt nede på listen i europeisk sammenheng. At situasjonen skal bli verre i tiden fremover, er intet mindre enn en skandale. Som eier av Bane Nor må Samferdselsdepartementet ta ansvar.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. InterCity
  4. Samferdselsdepartementet
  5. Infrastruktur
  6. Nasjonal Transportplan