Leder

Aftenposten mener: Viktig seier for Trump

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Her klapper Donald Trump for sin tale tirsdag om USAs nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Han kan også applaudere seieren i voteringen om skattereform.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det republikanske partiet lyktes med å få vedtatt en omfattende skattereform. For Donald Trump er dette en viktig seier.

Siden presidentens parti har flertall i begge Kongressens kamre, skulle det egentlig være enkelt å få reformer vedtatt. I praksis har det likevel vist seg vanskelig, ikke minst på grunn av Trumps udisiplinerte fremferd. Eksempelvis havarerte forsøkene på å få vedtatt en helsereform til erstatning for det såkalte Obamacare.

Denne gangen gikk det bedre fordi Trump har lært av tidligere tabber, men fremfor alt fordi skattelettelser er en republikansk kjernesak. Den indre uenigheten er liten. President og parti har trukket i samme retning.

Reformen er viktig særlig for bedrifter. Den føderale skatteraten for dem er i dag 35 prosent. I tillegg kommer ofte en skatt på delstatsnivå, slik at amerikanske bedrifter i gjennomsnitt betaler 39 prosent. Den nye reformen senker den føderale skatten til 21 prosent.

For privatpersoner øker bunnfradraget, samt skattefradraget for barn. De fleste får også lavere skattesatser.

Kan øke forskjellene

Arveavgiften kuttes også noe, men dette er en ren gave til de aller rikeste. Allerede i dag er arv opp til 5,45 millioner dollar fri for skatt.

Skatteendringer må være svært treffsikre med tanke på jobbskapning for at de skal bidra til vekst og investeringer. Hvis ikke kan de bidra til økte forskjeller.

Det store problemet er likevel at de kraftige skattelettelsene ikke balanseres med innsparingstiltak. USAs føderale statsgjeld, som allerede er enorm, vil vokse kraftig. Dermed innsnevres handlingsrommet for både den sittende og kommende presidenter.

  • Les også: Donald Trumps risikable strategi kan avgjøre neste års kongressvalg

Ideologisk seier

Republikanernes argument om at veksten vil øke så mye at inntektene opprettholdes, er det få som tror på.

For deler av amerikansk høyreside er dette et pluss: Føderalstatens makt blir mindre.

Det trengs heller ikke mye fantasi til å forestille seg hvor kuttene kommer, når de først tvinger seg på: pensjoner, helsesubsidier og matkuponger for fattige. Å spare på militærutgiftene blir neppe aktuelt, særlig ikke for en republikansk president.

Splittet befolkning

Befolkningene er delt på midten i synet på skattereformen, men blant dem med «sterke oppfatninger», er et flertall mot.

Det demokratiske partiet vil gjøre angrep på reformens usosiale profil til et sentralt tema i valgkampen foran neste års kongressvalg.

Donald Trump lykkes med deler av innvandringspolitikken og får stadig utnevnt flere konservative dommere. Skattereformen styrker «pakken» han vil søke om gjenvalg med i 2020.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Amerikansk politikk
  3. Donald Trump