Leder

Kutt i ledighetstrygdet forsøk verdt

  • Aftenposten Redaksjon

Arbeidsminister Robert Eriksson vil ha aktivitetsplikt for unge arbeidsledige. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Arbeidsministeren vil at kommunene skal stille aktivtetskrav til unge arbeidsledige, ellers mister de dagpenger.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Alle arbeidsledige under 30 år skal komme seg opp om morgenen og møte til et kommunalt aktivitetstilbud. De som ikke stiller, skal få trekk i ledighetstrygden.

Dette er kort oppsummert arbeids— og sosialminister Robert Erikssons forslag til hvordan man bør forebygge at unge havner utenfor arbeidslivet og blir varige, passive trygdemottagere. Det prinsipielt nye er ikke at arbeidsledige kan miste trygd dersom de sier nei til jobbtilbud, men at kommunene får plikt til å tilby en spesiell gruppe et aktivitetstilbud.

Eriksson fremmer sitt forslag om aktivitetsplikt i en situasjon med høy ungdomsarbeidsledighet og få jobber for unge ufaglærte. Mange av de unge det gjelder har droppet ut av videregående skole, noen sliter med rus eller psykiske problemer. De har problemer med å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Jo lengre de går uten arbeid eller opplæring, jo vanskeligere er det å komme i inntektsgivende arbeid.

ET VANSKELIG arbeidsmarked betyr imidlertid ikke at samfunnet eller de unge selv kan tillate seg å gi opp bestrebelsene for at de skal kunne forsørge seg selv ved eget arbeid. Det er forsøket verdt å gå nye veier for å unngå varig arbeidsledighet og sosialt utenforskap.

For enkelte unge kan det være nødvendig med et ris bak speilet for å motivere til egen innsats for å få jobb. Det er et slikt ris arbeidsministeren vil innføre når han foreslår kutt i dagpenger for dem som ikke oppfyller kommende krav til aktivitet.

I et intervju i VG sier han at Regjeringen ønsker å innføre lovbestemt aktivitetsplikt for unge arbeidsledige fra og med 1. januar 2015. De unge som ikke møter til avtalt tid og aktivitet, får trekk i sine offentlige ytelser. Samtidig skal kommunene ha plikt til å tilby aktiviteter som er meningsfulle.

ARBEIDSMINISTEREN er foreløpig lite konkret på hvordan han ser for seg at dette skal gjennomføres i praksis, men nevner blant annet utdannelse gjennom attføringsbedrifter. Han understreker også behovet for at Nav setter de unge i kontakt med det lokale næringslivet, og henviser forøvrig til en stortingsmelding som kommer før jul om arbeidsmarkedspolitikken.

Vi er i prinsippet enig i at det må være mulig å innføre sanksjoner mot unge arbeidsledige som ikke griper enhver sjanse samfunnet byr dem til å komme i jobb eller forbedre sine muligheter til å få jobb.

Det er også demotiverende for unge, som på grunn av lav utdannelse eller andre årsaker tar til takke med lavlønnsjobber, å se at andre unge har nesten det samme å rutte med uten å ha ytt sitt til fellesskapet i form av arbeidsinnsats og skatt.

MEN FOR at den foreslåtte aktivitetsplikten koblet med dagpengekutt ved skulk skal være legitim, må aktiviteten som tilbys ha en mening og effekt. Kommunene må tilby aktiviteter som gjør at de unge har nytte av den i form av arbeidstrening, kompetanseheving og individuelt tilpasset oppfølging.

Vi frykter at de færreste kommuner rekker å forberede et godt opplegg i løpet av den korte tiden frem til årsskiftet, og vil advare mot å sette et mulig positivt tiltak i vanry ved å innføre det for tidlig. Ellers risikerer tiltaket samme skjebne som en del Nav-kurs, som ikke har hatt effekt eller til og med har virket mot sin hensikt.

Oppdatering 30. juli kl. 12:

Aftenpostens leder onsdag omtalte at arbeids- og sosialministerRobert Eriksson ønsker å innføre lovbestemt aktivitetsplikt for ungearbeidsledige under 30 år, kombinert med kutt itrygdeutbetalingen dersom aktivitetsplikten ikke overholdes. Saken var basert på et intervju med statsråden i VG.I ettertid har departementet presisert at forslagetgjelder innføring av adgang til kutt i sosialhjelpen. I Aftenpostens leder stodet feilaktig at Erikssons forslag gjaldt kutt i ledighetstrygden.

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Arbeidsledighet