Leder

Personvernet må veie tyngst

 • Aftenposten Redaksjon

I et oppsiktsvekkende utspill rett før helgen ba PST-sjef Benedicte Bjørnland om lovendringer som gir politiet hjemler til å lagre såkalte stordata over tid. Problemet er at den type datainnsamling Bjørnland nå tar til orde for, ikke er målrettet. Den kan i prinsippet favne all aktivitet på nettet og all digital kommunikasjon. Audun Braastad, NTB Scanpix

Politiets Sikkehetstjeneste (PST) ønsker å kunne lagre informasjon i stor skala om vanlige menneskers nettbruk.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dette er nødvendig for å kunne bekjempe terror, ifølge PST.

I et oppsiktsvekkende utspill rett før helgen ba PST-sjef Benedicte Bjørnland om lovendringer som gir politiet hjemler til å lagre såkalte stordata over tid. Begrunnelsen er at all kommunikasjon i økende grad skjer i den digitale verden, og at politiet trenger tilgang til mye mer informasjon for å kunne lage gode analyser og avsløre mistenkelig adferd til enkeltpersoner.

PSTs forslag strider mot grunnleggende personvernprinsipper

Det er mulig å forstå at PSTs frykt for å bli hengende etter i den teknologiske utviklingen, og at politiet ønsker seg fullmakter som gjør dem bedre i stand til å løse sine oppgaver. Problemet er at den type datainnsamling Bjørnland nå tar til orde for, ikke er målrettet. Den kan i prinsippet favne all aktivitet på nettet og all digital kommunikasjon.

Én innvending mot politiets ønsker er problemene med å bearbeide slike enorme informasjonsmengder på en effektiv måte. Dette har vært mye fremme i den amerikanske debatten etter Edward Snowdens avsløringer. Når høystakken blir så svær, er det vanskeligere å finne nålen.

Les også Aftenpostens leder:

Les også

Fredsprisen til Snowden

Langt viktigere er de prinsipielle innvendingene. PST-sjefens forslag strider mot helt grunnleggende personvernprinsipper som går ut på at enhver registrering av enkeltpersoner skal være målrettet, relevant og ha et spesifikt formål. Dette er grunnen til at direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet betegner forslaget som ytterliggående og farlig.

I forlengelsen av PSTs forslag kan man derfor øyne konturene av et masseovervåkingssamfunn, der politiet besitter store mengder privat informasjon om norske borgere. Vi sier nei til en slik utvikling.

PST ønsker også at Norge skal sette EUs datalagringsdirektiv ut i livet. Vi minner om at EU-domstolen så sent som i april felte en hard dom over dette direktivet og slo fast at det favner langt videre enn det som er nødvendig for å bekjempe grov kriminalitet. Ifølge domstolen er det ikke godt nok begrunnet at lagringen av data skal gjelde alle personer, og direktivet gir for dårlig beskyttelse mot at data kan misbrukes.

Vi registrerer at Bjørnlands utspill allerede har møtt sterk motbør i det politiske miljøet. Lite tyder på at det i dag vil være mulig å få flertall for de lovendringene som PST ønsker seg.

Justisdepartementet holder imidlertid døren åpen. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) sier til NRK at de tar med seg innspillet i arbeidet med en ny tiltakspakke for PST.

Etter vårt syn bør Justisdepartementets ledelse heller ta inn over seg reaksjonene i kjølvannet av Snowden-saken. Snowdens avsløringer av den massive overvåkningen som National Security Agency står bak, åpnet øynene på mange for hvordan privatsfære og personvern trues.

Dette handler om demokratiske kjerneverdier. Som det er blitt spurt: Hva betyr frihet hvis det ikke finnes frihet til fortrolig kommunikasjon mellom mennesker?

Snowden-avsløringene har skapt en dyp og grunnleggende usikkerhet om enkeltmenneskets beskyttelse mot innsyn i eget privatliv. Regjeringen må innse at PST-forslagene vil skape enda mer usikkerhet. I denne saken må hensynet til personvern og personlig integritet veie tyngre enn PSTs ønsker om digital datainnsamling i stor stil.

Aftenposten mener:

 1. Les også

  Nødvendig markering mot ekstremisme

 2. Les også

  Maten er ikke for dyr

 3. Les også

  Derfor er det nå tid for å tenke nytt og utradisjonelt for å løse soningskøen

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Den islamske staten (IS)

Relevante artikler

 1. NORGE

  Datatilsynet om E-tjenestens datainnsamling: – Et for stort inngrep mot norske borgeres personvern

 2. KOMMENTAR

  Styrket kontroll av politiets metodebruk

 3. LEDER

  Nei til digitale frisoner for kriminelle

 4. SID

  Det er kritisk at vi står sammen på tvers av partier mot den nye etterretningsloven

 5. SID

  Stortinget vil innføre en lov som tillater masseovervåking av borgere

 6. NORGE

  Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven