Aftenposten spår: Magrere tider for astrologistudentene

Folk som ønsker å lære seg å lese i stjernene, kan i dag – men sannsynligvis ikke i fremtiden – få stipend og studielån.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«En offentlig akkreditert fagutdanning i esoterisk astrologi er en skam for samfunnet, NOKUT, departement, regjering og storting, men først og fremst er det en grov fornærmelse mot ordentlige fagskoler, deres lærere og skikkelige folk med høyere yrkesutdanning.»

Forsker Simen Gaure ved Frischsenteret bød på både klarsyn og klar tale i sin Uviten-spalte i Aftenposten i forrige uke.

Bakgrunnen er at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), det statlige organet som godkjenner fagskoler som oppfyller kravene i fagskoleloven, godkjente Astrologiskolen Herkules tidligere denne måneden, etter seks års saksbehandling. Det betyr at folk som ønsker å lære seg å lese stjernehimmelen og tolke horoskoper, fra nå av har mulighet til å få både stipend og studielån.

Gaures innvending handler først og fremst om at astrologi er kvakksalveri, og at det må bero på «en rekke selsomme feil» når NOKUT godkjenner utdanningen. NOKUTs problem er, som direktør Terje Mørland skriver i Aftenposten, at direktoratet ikke har noen hjemmel for å stenge bestemte fagområder eller temaer ute. De må forholde seg til loven, og den stiller ingen krav til at fagskoleutdanningene skal være vitenskapsbasert, bare at utdanningen skal være yrkesrettet. En artikkel i Morgenbladet nevner misjonsarbeid, soneterapi og biopati som andre eksempler på godkjente fagskoleutdanninger.

Med andre ord tyder lite på at NOKUT har gjort noe galt i godkjenningsprosessen. Problemet er loven NOKUT er satt til å forvalte.

Da forslaget til ny fagskolelov var ute på høring for to år siden, foreslo NOKUT å stramme inn kriteriene med krav om at «utdanningsvirksomheten skal utøves i overensstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper», og at «fagskoleutdanningene skal knyttes til anerkjente yrker og erverv». Disse kravene gjelder allerede høyere utdanning.

Forslaget ble ikke tatt inn i lovteksten i den nye loven, som trådte i kraft i fjor sommer.

I en fersk artikkel i Khrono lover imidlertid statssekretær Tom Erlend Skaug at Kunnskapsdepartementet vil fortsette med å profesjonalisere fagskolesektoren, og at «en arbeidsgruppe nå skal utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget». Sannsynligvis vil det innebære en overgangsperiode der fagskoler får mulighet til å innfri nye og strengere kriterier.

Et blikk i krystallkulen viser derfor at staten i fremtiden ikke vil sponse et grunnkurs i esoterisk astrologi.

Såpass må det være lov å spå.