Leder

Aftenposten mener: Meningsløs kamp mot kommersielle barnehager

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) undertegner samarbeidsavtalen med byregjeringspartiene under en pressekonferanse i Munch-salen i Oslo rådhus. Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk senere gjennomslag for partiets syn på kommersielle private barnehager.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Flere kommuner styrt av venstresiden har vedtatt stans i etablering av nye kommersielle barnehager. I Oslo kom barnehageavtalen på plass i høst etter ett års strid innad i byrådet mellom Arbeiderpartiet og partiet Rødt.

Avtalen er Rødts store seier i Oslo. Resultatet er i praksis at kommersielle barnehageeiere ikke får bygge nye barnehager de nærmeste årene, mens døren holdes åpen for ideelle aktører.

Brev fra departement

Nylig ble det skrevet et nytt kapittel i striden om barnehagedrift. Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut et brev med dets juridiske vurdering av saken.

Hovedkonklusjonene er at kommunene har lov til å velge kommunale barnehager foran private. Åpnes det for private, kan ikke kommunene bruke utbytte som argument for å velge ideelle barnehager foran kommersielle. Barnehageloven slår i dag fast at det er lov å ta ut et rimelig utbytte.

Les også

  1. NYHETSSAK: Regjeringen: Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager

  2. KOMMENTAR: Barnehagepolitikkens mål kan ikke være å hindre at noen kan tjene seg rike | Andreas Slettholm

Smutthull

Trolig vil ikke KDs brev få noen konsekvenser for Oslo. Til Aftenposten sier oppvekstbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) at departementet bekrefter det samme som Fylkesmannen tidligere har slått fast: Så lenge kommunen dokumenterer at den ikke har behov for barnehageplassene det søkes tilskudd for, kan kommunen avslå enkeltsøknader.

Først i en hypotetisk situasjon hvor en ideell og kommersiell aktør søker støtte til en ny barnehage i samme tidsrom og i samme område, vil aktøren som får avslag, kunne påberope seg å være forskjellsbehandlet.

Kan bli bedre

Byrådet har kanskje loven på sin side. Det er likevel beklagelig at byrådet i Norges største by jobber så hardt for å hindre kommersielle aktørers bidrag til velferdsutviklingen.

Dagens system kan forbedres. For eksempel er det god grunn til å se nærmere på hvordan man kan forstå, kontrollere og sanksjonere regelverkets formuleringer om «rimelig utbytte».

Behov for kvalitetsløft

Kommersielle utbyggere har like fullt vært sentrale i å møte veksten i barnehagebehovet over hele landet. I Oslo trengs alle gode krefter for å fortsette den positive utviklingen. Konkret har Arbeiderpartiet lovet 3000 nye barnehageplasser i Oslo.

Den grunnleggende forskjellen handler om hvorvidt man tror på at faglig seriøse, kommersielle aktører har noe å bidra med eller ikke. Det har de. Konkurranse har drevet frem bedre tjenester, mangfold og effektivitet, også i barnehagesektoren. Det neste store løftet i barnehagesektoren må være et kvalitetsløft. Flere kommersielle aktører viser allerede vei i denne utviklingen. Så må håpet være at ikke flere kommuner følger Oslo inn i dette ideologiske blindsporet.

Les mer om

  1. Leder
  2. Barnehageopptak