Leder

Aftenposten mener: Siv Jensens skatteparadoks

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Siv Jensen (Frp) vil kutte skatter, med mangler halve begrunnelsen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Også denne valgkampen vil handle om skatt, og finansminister Siv Jensen skisserer hvor frontene vil gå, i hovedoverskrifter: I blått hjørne har vi Frp og Høyre, som mener at lavere skatter i sum vil gi økte inntekter til staten på grunn økt aktivitet. I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.

Les også

Siv Jensen vil styrke statsbudsjettet med skattekutt

Diskusjonen om såkalte «dynamiske skattelettelser», altså skattelettelser som fører til økte investeringer, økt arbeidsinnsats og dermed utvider skattegrunnlaget, er interessant. Det finnes gode argumenter for å bruke økonomisk handlingsrom til skattelettelser. Men det er viktig å holde tungen rett i munnen. Noen skattelettelser vil, på riktig tidspunkt, øke aktiviteten i økonomien. Men det betyr på ingen måte at alle skattelettelser vil gjøre det, alltid.

I et intervju i Aftenposten viser Siv Jensen hvordan hun overdriver effekten av skattelettelsene. Hun har bestemt seg for at de tapte skatteinntektene på kort sikt vil dekkes inn, og vel så det, med effekten av skattelettelsene på lang sikt.

Det hadde vært mer logisk å argumentere klassisk konservativt eller liberalistisk, og slå fast at staten løser for mange oppgaver. Da kan skattelettelser begrunnes med at innbyggerne må få forvalte en større andel av inntektene sine selv, fremfor at staten henter dem inn for å fordele på nytt. Men slik argumenterer ikke Frp. Partiet jobber jo ikke for en mindre omfangsrik stat. Tvert imot, partiet er, som de fleste norske partier, talerør for at staten skal bruke mer penger på svært mange områder. Dette paradokset har hittil blitt løst med oljepenger som kan dekke inn det som måtte dukke opp av økonomiske hull. Når farten på innfasingen av oljepenger går ned, er det desto viktigere at logikken utfordres.

Høyre og Frp har skilt lag i skattepolitikken i oppkjøringen til valget. Høyre tar konsekvensen av at oppgavene som skal løses, ikke er forenelig med nye skattekutt av særlig omfang, ikke minst i en tid der oljepengebruken ikke kan økes som før. Å begrunne videre skattelettelser utelukkende med dynamiske effekter blir for skrint, selv om det ikke skal avvises totalt. Skattelettelser må også begrunnes med hvilke skattekroner staten bør klare seg uten. Uten gjør Siv Jensen det veldig lett for seg selv.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Oljepenger
  4. Siv Jensen
  5. Skattepolitikk