Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles

BSU-ordningen er svært populær. Det betyr ikke at den er riktig å beholde.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

92 prosent av landets befolkning er positive til dagens ordning med Boligsparing for ungdom (BSU), ifølge en undersøkelse bestilt av Norske Boligbyggelags Landsforbund. Ordningen eksisterer for at unge skal motiveres til å spare til egen bolig. Alle under 33 år kan få inntil 5.000 kroner i skattelette om de sparer opptil 25.000 kroner årlig.

Dette er en svært gunstig ordning for dem som har mulighet til å benytte seg av den, noe som sannsynligvis forklarer den høye oppslutningen. Men flertallet tar feil.

For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. Som følge av dette har nordmenn svært mye sparepenger og lån bundet opp i boligmarkedet, noe som er med på å drive prisene opp. Scheel-utvalget er blant dem som har foreslått avvikling, da utvalget ikke fant noen grunn til å subsidiere boligsparing.

I tillegg er det dokumentert at det er unge med høyt utdannede og velstående foreldre som drar klart mest nytte av BSU-ordningen. Ikke overraskende er muligheten til å spare tusenvis av kroner hvert år sosialt skjevfordelt blant landets unge. Helt utenkelig er det heller ikke at en del kontoer i praksis fylles ved å flytte formue internt i familien.

Uansett er ordningen med på å øke klasseskillene blant unge.

Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet.

Argumenter om at BSU er disiplinerende og pedagogisk for ungdom er ikke vektige nok for å forsvare en ordning med så uheldige konsekvenser. Hvorvidt ordningen øker eller bare omplasserer sparing, er også et åpent spørsmål.

Rent prinsipielt er det rart at ingen av partiene på Stortinget går til valg på å fjerne en skattelette som i stor grad går til unge ”som har mest fra før”. VG melder nå at flere ungdomspartier - Unge Venstre, KrFU og Sosialistisk Ungdom - prisverdig nok vil avvikle ordningen. AUF vil også ha endringer.

I 2015 utgjorde skattefradraget i BSU-ordningen 1,2 milliarder kroner. En avvikling av ordningen vil innebære økte inntekter for staten, og kan for eksempel brukes til å heve det generelle bunnfradraget. Det ville være en mer sosialt rettferdig skattelette enn BSU.

Men muligens ikke mer populær.