Leder

Aftenposten mener: Siv Jensens selvskryt er misvisende

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Siv Jensen gikk i 2013 til valg på å lovfeste retten til sykehjemsplass.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For et regjeringsparti med eldreomsorg som kjernesak, er det viktig å gi inntrykk av at de leverer.

Historien om «lovfestet rett til sykehjemsplass» kan tyde på at selve inntrykket er viktigere enn hva de får gjort i praksis. Som Aftenposten skrev torsdag, skryter partileder Siv Jensen (Frp) av at partiet har innført en slik rett.

Sannsynligvis kommer Fremskrittspartiet til å gjenta dette i valgkampen. Men påstanden blir ikke riktigere av å gjentas.

For det første eksisterte denne retten allerede før Frp inntok regjeringskontorene. «Det er sikker rett at kommunen er forpliktet til å yte heldøgns tjenester der det er nødvendig», skrev helse- og omsorgsdepartementet før arbeidet med lovendringen begynte.

For det andre har heller ikke endringen Regjeringen har gjort, ført til at «legens ordre» nå automatisk gir sykehjemsplass. Det var slik partileder Jensen utla denne retten for fire år siden. Men, i hennes språkdrakt, er det fortsatt slik at «byråkrater og politikere sitter og bruker skjønn» for å avgjøre tildeling av sykehjemsplasser.

Jensen kan gjemme seg bak at Regjeringen faktisk har «tydeliggjort» loven, som departementet kaller det, slik at det nå står eksplisitt at man har rett til heldøgns omsorgstjenester. Men selv ikke det blir riktig sammenlignet med hvordan Jensen kommuniserer endringen, for «heldøgns omsorgstjenester» kan være så mangt, for eksempel omsorgsboliger med døgnbemanning.

Mens Frp har levert en rekke innstramminger i innvandringspolitikken og økt samferdselsbevilgningene kraftig, har ikke partiet like sterke resultater å vise til i eldreomsorgen. Deres prestisjesak, statlig finansiering av eldreomsorg, endte opp som et svært upopulært prøveprosjekt der kun fire kommuner deltar i den varianten som prøver ut noe i nærheten av Frps modell.

Eldreomsorg er viktig for velgerne, og tradisjonelt har Fremskrittspartiet kjempet med Arbeiderpartiet om sakseierskap og troverdighet på feltet. Allerede er det klare tegn til at landets største opposisjonsparti har intensjoner om å gjøre eldreomsorg til en hovedsak i valgkampen, med løfter om «kjærlighetsgaranti» og «teknologimilliard». Men også Arbeiderpartiet kan fort få merke at det er vanskelig å oppfylle garantier man kommer med i valgkampen.

På Facebook skriver Jensen at «der Arbeiderpartiet har sviktet de eldre, har Frp vist handlekraft». Å sette i gang et omfattende arbeid for å lage en unødvendig lovendring som ikke resulterer i det man lover velgerne, er muligens å vise handlekraft.

Men det blir ikke bedre eldreomsorg av det.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Eldreomsorg
  3. Aftenposten
  4. Leder