Leder

Kortene på bordet

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

REAKSJONENE har vært spontant samstemte fra det politiske miljøet etter TV2s avsløring av det som kan synes som en amerikansk overvåkingsoperasjon på norsk jord.

Ordbruken spenner fra «uakseptabelt» til «skandale», og samtlige er sterke i kritikken av det som har skjedd.

Det skjønner vi godt. Samtidig er det nå av avgjørende betydning at kortene blir lagt på bordet. Vi må så langt mulig få vite hva som faktisk har skjedd, og vi må så definitivt få vite hvem – om noen – i det norske politi som kjente til det som skjedde. Eller som burde ha gjort det.

Mer eller mindre halvkvedede viser kan tyde på at noen i Politiets sikkerhetstjeneste og/eller ved Oslo politikammer har skjønt hva som foregikk. Det antydes også at noen av disse igjen har ment at amerikanerne gikk for langt, men uten at det fikk noen konsekvenser for operasjonen.

Vi KAN IKKE VITE noe sikkert om dette før justisminister Knut Storberget er ferdig med sine undersøkelser av saken – og Stortinget er orientert. Vi kan heller ikke i dag utelukke at det som har skjedd, er innenfor grensen for det en ambassade kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet.

Saken har flere sider. En av dem er det diskutable ved at pensjonerte politifolk lar seg engasjere av en utenlandsk ambassade til jobber som ligger meget tett opp til det de arbeidet med i det norske politiet. Vi er redd det fører til at man fortsatt opptrer som om politimyndigheten er intakt. Dessuten er vi bekymret for at det virker sløvende på dem som fortsatt er i tjeneste, når de møter sine tidligere kolleger på «den andre siden av bordet». Det er ikke så lett å si nei til en tidligere sjef – spesielt ikke innenfor et så hierarkisk system som politiet.

USAS AMBASSADER verden over – også i Oslo – har all grunn til å være på vakt mot anslag fra grupper og enkeltpersoner som ønsker å ramme dem. Da er det helt naturlig at ambassaden har sine egne sikkerhetsfolk og analyseeksperter. Dessuten er det i vår alles interesse at det er et godt samarbeid mellom norske og amerikanske sikkerhetsmyndigheter, også om USA-ambassadens sikkerhetstiltak.

Ingen kritiserer dette. Det som nå er gjenstand for kritikk, er hvis et legitimt sikkerhetsarbeid har utviklet seg til registrering og overvåking av norske borgere i Norge. Da hjelper det ikke om dette arbeidet er utført av pensjonerte norske politifolk – de burde dessuten vite bedre.

Vi håper amerikanerne ser at det er i alles interesse at også de legger kortene på bordet. Også om det skulle vise seg å være ubehagelige sannheter som kommer frem.

Les mer om

  1. Ledelse