Leder

Aftenposten mener: Grunnrenteskatt på oppdrett må vurderes

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Et utvalg jobber med å utrede grunnrentebeskatning for oppdrett.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Venstres landsmøte har bestemt seg for å være skeptisk til grunnrentebeskatning i oppdrettsnæringen.

Dette er en skattetype vi kjenner fra vannkraft og olje- og gassvirksomhet. Den ekstraordinære avkastningen som virksomhetene henter ut ved å få drive ut ressurser fra vår felles eide grunn og areal, gjør at en andel av overskuddet skal tilfalle statskassen og dermed fellesskapet. Ordningen har åpenbart vært viktig for statens økonomi. Men den har også styrket legitimiteten til virksomhetene som tjener gode penger på våre felles ressurser. Overskuddene er blitt delt mellom dem som har investert penger for å hente ut ressurser og eierne av grunnen.

Spørsmålet om grunnrente har kommet som følge av flere år med eksepsjonelt god avkastning i oppdrettsnæringen. Initiativet om å se på beskatning av oppdrettsnæringen kom fra SV, som opprinnelig ønsket en produksjonsskatt i form av en avgift pr. produsert kilo fisk fra oppdrettsanleggene.

Regjeringen var, forståelig nok, skeptisk til en avgift som ikke speiler lønnsomhet og de varierende prisene på fisk på verdensmarkedet. Dermed ble en utredning av en grunnrentebeskatning alternativet.

Utredningen er ikke overlevert regjeringen, men skepsisen er allerede uttrykt fra regjeringspartienes side, sist nå med Venstres vedtak.

Det er ikke sikkert at en klassisk grunnrentebeskatning vil fungere like godt for oppdrettsnæringen som for de andre næringene. Professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger sa følgende til Dagens Næringsliv da utvalget ble nedsatt: «Vi risikerer å svekke sysselsetting og verdiskaping i vesentlig grad i mange kystsamfunn om dette gjøres feil.»

Derfor kan det ikke gjøres feil. Det må utredes.

Men det er ikke unaturlig at en næring som er driver på grunnlag av konsesjon, og dermed har fordel av tilgang til fellesressurser som andre ikke har, deler en del av sin ekstraordinære avkastning med fellesskapet. Regjeringen skriver selv at nye konsesjoner skal auksjoneres bort for å hente inn en grunnrente, men at det ikke finnes noen mekanisme for å hente ut grunnrente fra eksisterende konsesjoner.

Et argument mot en slik skatt er at virksomhetene kan flytte fra Norge. Det er imidlertid en frykt som må vurderes kjølig. Det finnes mange andre gode grunner til å drive næringsvirksomhet, ikke minst innenfor dette området, i Norge.

Venstre signaliserer med sitt landsmøtevedtak at partiet ikke vil vente på utredningen, noe som er synd. Hvis Høyre og Frp gjør tilsvarende vedtak, er det en merkelig måte å håndtere et ennå ikke avsluttet utvalgsarbeid på.

Les mer om

  1. Oppdrettsnæring
  2. Venstres landsmøte
  3. Skattepolitikk