Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vaksiner er et av de rimeligste og mest effektive tiltakene for god folkehelse. Vaksiner har revolusjonert den globale helsetilstanden. Heldige er de barna som får mulighet til å bli vaksinert. Og heldige er de landene der innbyggerne forstår verdien av vaksiner og av at så mange som mulig slutter opp om de offentlige vaksinasjonsprogrammene.

Likevel, det er en trend i vestlige land at vaksineskepsis fester seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte vaksineskepsis som en av de ti største truslene mot god helse globalt i 2019. Meslinger er en av sykdommene som var så å si utryddet i flere land i Europa, men forekomstene dukker nå opp hyppigere.

Mandag ble det kjent at en ansatt ved legevakten i Oslo har fått meslinger. Personen var vaksinert, men bare med del en av vaksinasjonsprogrammet. Personen ble trolig smittet av en meslingpasient som var innom legevakten noen uker før.

Risikoen knyttet til en meslingsyk pasient hadde vært håndterbar, og episoden kunne vært mulig å kategorisere som uheldig, hvis vi kunne være sikre på at alle som får tilbud om meslingvaksine var vaksinert. Det kan vi dessverre ikke være sikre på. I flere kommuner i Norge ligger vaksinasjonsandelen allerede under kritisk nivå. Grunnene til det er sammensatte.

I helgen bestemte Frps landsstyre at landsmøtet skal stemme over et forslag som skal sikre at flere vaksinerer seg. Barn som ikke er vaksinert skal kunne nektes adgang på skolen, ansatte i helsevesen og undervisning skal kunne underlegges tvang om vaksinering. Flyktninger og asylsøkere skal ta vaksinen straks etter ankomst.

Det er lett å være enig i målet til forslagsstillerne i Frp. Det er også lett å dele frustrasjonen over at konspiratorisk fjas kan svekke noe så viktig som andelen vaksinerte i Norge. Det er fornuftig at flyktninger og asylsøkere vaksineres når de ankommer Norge. Spørsmålet er om de øvrige svarene er de riktige.

Barn har rett til utdanning, og det er neppe rom for å nekte dem skolegang på dette grunnlaget. Barn skal dessuten i så liten grad som mulig straffes for foreldrenes dårlige dømmekraft.

Tidligere erfaring viser at flere ansatte i helsevesenet vaksinerer seg når de bevisstgjøres og når terskelen for å få utført selve vaksinen er lav. Derfor må arbeidet med bevisstgjøring intensiveres og tilgangen bli lettere. Når det gjelder meslingvaksine, bør den være en forutsetning for å ha pasientkontakt.

Tvang må være siste mulighet i et samfunn som vårt. Likevel, ser vi at vaksineskepsis fører til at andelen vaksinerte nærmer seg et kritisk punkt, kan tvang bli nødvendig. Myndighetene kan imidlertid ikke vente på det, for da er det egentlig for sent.

En vaksineoffensiv må gjennomføres før vi har tapt en trygghet vi bør kunne ta for gitt.