Leder

Aftenposten mener: Aye, aye til strengere krav på sjøen

Høy fart er medvirkende årsak til svært mange av ulykkene med fritidsbåter og vannscootere.

Høy fart på sjøen gir høy risiko. Frps gjennomslag for liberalisering av reglene for vannscooter har ført til mange alvorlige ulykker og dødsfall. Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Fra 2009 til 2018 omkom i snitt 35 personer i Norge hvert år i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Visjonen er null omkomne, og det er lagt en plan for hvordan visjonen skal bli virkelighet. I fjorårets Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker er ambisjonen at det årlige dødstallet skal halveres innen 2023. Men tallene fra 2018 til 2019 gikk gal vei. Uten nye tiltak ser det derfor mørkt ut for denne ambisjonen.

Det er bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet denne uken overleverte to utredninger til Nærings- og fiskeridepartementet. Den ene foreslår å innføre aldersgrense på 18 år og krav til høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå hastigheter over 50 knop. Kravet skal også gjelde vannscootere som kan gå raskere enn 40 knop, det vil si så å si alle vannscootere i Norge. Den andre utredningen foreslår krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme, såkalt dødmannsknapp, i hastigheter over 15 knop.

Les hele saken med abonnement