Leder

Aftenposten mener: Sideveier uten bompenger er dumt

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Farter man rundt på motorveier flere steder på kontinentet, må man regne med å betale bompenger med jevne mellomrom. Sideveiene derimot, der standarden er dårligere og traseen langt mer snirklete, er ofte bomfrie.

Det finnes altså forbilder for samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) når han nå foreslår at såkalte «sideveisbommer» skal fjernes.

De fleste nye veiprosjekter har nemlig bompenger også på sideveiene. Dette er for å unngå trafikklekkasje til lokalveiene, som er dumt av flere grunner. For det første er lokalveiene sjelden dimensjonert for store trafikkmengder. Køer så vel som ulykker kan øke, og ikke minst vil trafikken forringe nærmiljøene.

For det andre vil tiden det tar å finansiere veistrekningene øke, siden bomstasjonene på hovedveiene da må stå oppe lenger for å få samme inntekter. Alternativet er enda høyere takster på hovedveien, som igjen vil gi enda mer trafikk på lokalveiene.

Hvilke beregninger italienere eller franskmenn har gjort når de ikke har satt opp sideveisbommer, vites ikke. Men i Norge har vi god oversikt. På E6 ved Melhus ville økningen i personbiler være på 40 til 60 prosent på lokalveier uten sideveisbommer.

På nye E39 fra Kristiansand mot Lyngdal vil fjerning av sideveibommer tilsvare et tap på opp mot 50 prosent av inntektene, opplyser Nye Veier til DN.

Og E6 i Gudbrandsdalen har havnet i trøbbel fordi folk velger den bompengefrie lokalveien i stedet. Man kan saktens spørre hvor stort behovet for den nye veien da egentlig er.

Hensynet til lokalmiljø og finansiering må veie tyngre enn hovedargumentet for Frps forslag: Det vil gi økt valgfrihet for bilister.

De som har tid, men ikke råd, kan ta den sakteste vei. Nok en gang er altså fordelingseffekten et bakenforliggende ankepunkt mot bompenger. Men man kan like gjerne kritisere Dales forslag for det samme: Hvorfor skal folk med dårlig råd måtte ta lange omveier, mens «rikinger i Tesla» bare kan suse rett frem på E39?

Det er helt greit å mene at bilistene skal betale mindre enn i dag for nye veiprosjekter. Det er også Frps primærstandpunkt. Men partiet har ikke bare akseptert, men til og med sittet i førersetet for Nasjonal transportplan. De har gått med på bompengeregningen på 131 milliarder kroner, vedtatt planen, skrytt av veibyggingen og har nå panikk fordi de plutselig likevel synes bomregningen blir for høy.

Til det er det å si: Det skulle de ha tenkt på før.

Les hele saken med abonnement