Leder

Ny slagkraft mot multikriminalitet

  • Aftenposten Redaksjon
Politiet mistenker svindel og menneskehandel, og gjorde en rekke beslag da de tidligere i uken aksjonerte mot Lime-kjedens butikker.

Stadig flere norske bransjer blir infisert av organisert multikriminalitet. Dette innebærer både svindel av samfunnets midler og utnyttelse av sårbare mennesker.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne utviklingen må stoppes i sin innledende fase. Til dette kreves stor, samlet og utradisjonell sektoroverskridende innsats fra myndighetenes side.

Aftenposten har tidligere i år publisert en serie artikler om alarmerende forhold i bygningsbransjen. Lovlig virksomhet er blandet med svart økonomi og skaper en grå sektor som dekke for en rekke former for kriminalitet. Fra politiets side understreket at dette er et voksende problem og at lignende forhold pågår i andre bransjer.

DEN SISTE UKEN har over 200 politifolk i samarbeid med ansatte fra Skatteetaten, Nav, Tollvesenet, UDI og Næringsetaten i Oslo pågrepet og varetektsfengslet en rekke personer. Alle har på ett eller annet vis vært tilknyttet dagligvarekjeden Lime.

De er mistenkt for alt fra grovt heleri og overfakturering til bedrageri av skatt, moms og trygd til grov menneskehandel og tvangsarbeid. Med andre ord omfattende og svært godt organisert profittbasert utnyttelse av mennesker og av samfunnet vårt, som politiet har kalt det.

Les også: Lime-butikker fikk stryk fra revisor

Les også: Ga oppholdstillatelse til vitne

Aksjonen har vært planlagt over lang tid, men pågripelsene er bare ett ledd i det som vil være et langvarig og komplisert videre etterforskningsarbeid.

Ifølge politiet skal mistanken om menneskehandel og tvangsarbeid gjelde ansatte som i hovedsak kommer fra Nepal og Pakistan. De skal hverken ha fått den lønn, arbeidstid eller mulighet til et fritt og selvstendig liv som de har krav på.

Uten at politiet har gått offentlig ut med mange detaljer på dette stadiet av etterforskningen, er det klart at flere av de butikkansatte mangler oppholdstillatelse i Norge. Dette gjør dem sårbare for utnyttelse fra arbeidsgivere som er på jakt etter arbeidskraft som både er billig og lite motivert for å gå til politi eller andre myndigheter for å klage på forholdene.

Vi har nå en del utenlandske borgere som oppholder seg ulovlig i landet, og bred innsats må til for å forhindre at disse blir en slaveklasse for kyniske arbeidsgivere.

DET POSITIVE i en ellers alvorlig og illevarslende sak er det brede samarbeidet på tvers av offentlige etatsgrenser som ligger til grunn for opprullingen vi nå ser. Offentlig byråkrati er ikke kjent for å stå i front når det gjelder den fleksibilitet og nytenkning som skal til for å jobbe på tvers og ta i bruk nye metoder. Formelle og strukturelle hindre, vanetenkning og prestisje har ofte satt en stopper for nødvendig og gjensidig fruktbart samarbeid.

Men i denne saken har man altså klart å sette sammen et team ikke bare av politifolk fra en rekke politidistrikter, Kripos og Økokrim, men også representanter fra alle de andre etatene som på ulikt vis har et ansvar for å følge opp saken. Slik kan innsatsen settes inn på flere fronter samtidig, noe som er helt nødvendig i saker knyttet til organisert multikriminalitet.

DET TVERRETATLIGE samarbeidet i denne saken bør evalueres grundig for å se om det kan være en modell til etterfølgelse i andre komplekse saker. Så langt tyder mye på det, enten som ad hoc-oppsatte team eller som en permanent tverrfaglig gruppe som står klar til å rykke inn samlet så fort man får mistanke om lignende multikriminalitet.

Les også

  1. - Lime-ansatte ble nektet lønn og fridager

  2. Fant flere med ulovlig opphold hos Lime-siktet

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Økonomisk kriminalitet