Aftenposten mener: Alle skal med – digitalt eller på gamlemåten

Det finnes noen hundre tusen som ikke har smarttelefon. Og som ikke aner hva en app er.

Fortsatt mangler appen for de digitalt hjelpeløse.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Regjeringen vil gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.» Det står der som et eget kulepunkt i Hurdalsplattformen og er vanskelig å argumentere mot.

Digitalisering er modernisering. Digitalisering er effektivisering. Det gir store fremskritt både for brukerne og for private og offentlige virksomheter.

Men det står også noe annet i Hurdalsplattformen: «Alle skal ha tilgang til tilpassede velferdstjenester av god kvalitet gjennom det offentlige.» Få er uenige i det. Sterkt står også Arbeiderpartiets slagord gjennom en rekke valgkamper: «Alle skal med».

Men dessverre er ikke alle med. Særlig ikke digitalt. Det finnes noen hundre tusen mennesker i Norge som ikke har smarttelefon. Som ikke vet hva en app er. Som ikke kan bruke nettbank. Som heller vil ringe til legekontoret enn å fikle med en app.

Det digitale utenforskapet har med alder, utdannelsesnivå og deltagelse i arbeidslivet å gjøre, viser en risikoanalyse fra Statistisk sentralbyrå. Blant pensjonister og andre som står utenfor arbeidslivet, oppgir hver fjerde å ha dårlige digitale ferdigheter, ifølge den ferske undersøkelsen «IT i praksis 2020». Det tilsvarer 10 prosent av befolkningen.

Noen tar gledelige grep. Bankenes organisasjon Finans Norge har laget en bransjenorm som skal virke fra 1. november. Kunder skal kunne få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten å gå på nett.

Myndighetene kan ikke pålegge banker og andre private virksomheter å sette flere folk til å ta telefonen. Men forhåpentlig vil mange føle ansvar, samt se en egengevinst, i å snakke på gamlemåten med litt flere av sine kunder.

Helsetilsynet har ifølge Klassekampen rettet kritikk mot stengte kontordører i Nav. Folk som trenger akutthjelp med mat og bolig, sliter med å nå frem, skrev tilsynet etter å ha undersøkt situasjonen i 70 kommuner. 49 av de 70 kontorene hadde åpent for besøk seks timer eller mindre pr uke.

Solberg-regjeringen fremmet handlingsplanen «Digital hele livet» før den i fjor gikk av. Et av grepene var å styrke kommunenes hjelpe- og veiledningstilbud. Dagens regjering vil fremme sin egen handlingsplan i løpet av høsten, skriver statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og arbeidsdepartementet til TV 2.

For stat, fylker og kommuner er det snakk om et samfunnsproblem som må gis høy politisk prioritet. Digitaliseringen må ikke få skje på måter som gjør det vanskelig for mange å få kontakt med lege, Nav og andre helt nødvendige tjenester.