Aftenposten mener: God retning på sentrumsutviklingen

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Like før jul ble den nye reguleringsplanen for Oslo sentrum sendt over fra Plan- og bygningsetaten til byrådet. Det er et langt steg på vei mot realisering av den reviderte planen for det byrådet nå kaller «bilfritt byliv». Formodentlig vil behandlingen i byrådet bli kort, slik at bystyret rekker å vedta den før sommeren.

Prosjektet har tatt tid av flere årsaker. Det blir heller ikke like revolusjonerende som mange, ikke minst kritikerne, forventet før valget i 2015.

Men byrådet lander nå den konkrete bruken av sentrumsgatene. For eksempel blir det endelig flere gågater i byen, deriblant den ganske lange Kirkegata. Det blir flere rene kollektivtraseer. Planen åpner også for mer sammenhengende sykkelvei også i sentrum, selv om det fortsatt er åpenbare konflikter mellom dette og andre hensyn i planen.

Privatbilene forsvinner fra flere av sentrumsgatene. Blir de værende, er det stort sett i sambruksgater der utformingen i liten grad skjer på bilenes premisser, som for eksempel Torggata i dag.

Det blir altså krøkkete, men ikke umulig, å kjøre bil i den innerste sentrumskjernen. Tilgangen til parkeringshusene i sentrum er fortsatt god. Dessuten er vare- og håndverkertransport ivaretatt gjennom det som foreløpig er et prøveprosjekt med oppstillingsplasser forbeholdt dem. Ellers er som kjent all gateparkering fjernet. Dette er fornuftig, da sentrumsarealene i minst mulig grad bør prioritere privatbiler.

Imidlertid er det største usikkerhetsmomentet fortsatt hvordan byrådet skal få sving på det ønskede «bylivet». Reguleringsplanen synliggjør at en rekke permanente installasjoner – alt fra sittemøbler og kunst til bysykkelstativer og avfallsbeholdere (!) – regnes som «bylivstiltak».

Planene for samferdselsorganisering har hele tiden fremstått som mer gjennomtenkt enn de konkrete planene for mer byliv. Prøveprosjektene, som utekontorer i tre, benker og planter i Møllergata, og kafébord uten servering på Fridtjof Nansens plass kan i høyden kalles en begrenset suksess. Midtveisevalueringen fra i sommer klarte heller ikke å finne noen entydig sammenheng mellom tiltak for økt byliv og faktisk økt opphold i disse byrommene.

I fortsettelsen blir det sentrale å sørge for mer aktivitet i gatene. Samtidig er ikke vedtatte planer det samme som gjennomføring, så fremdeles gjenstår det meste å se i byrådets prestisjeprosjekt. Byrådet og Plan- og bygningsetaten skal imidlertid berømmes for å ha dratt denne planen gjennom vanskelige prosesser og til tider sterk motstand, og de leverer fra seg en lovende plan for et triveligere sentrum.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen kommer til å fremme reguleringssaken om bilfritt byliv i bystyret i 2019.