Leder

Et fremtidsrettet valg for NATO-alliansen

  • Aftenposten Redaksjon

Jens Stoltenberg blir generalsekretær i NATO. Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

JENS STOLTENBERG kan ifølge sentralt plasserte kilder bli utpekt til NATOs neste generalsekretær i nær fremtid. Ny støtte de siste dagene skal ha styrket hans kandidatur ytterligere. Det kan avgjøre saken i favør av Stoltenberg når prosessen nå går inn i sluttfasen.

Dette er en meget gledelig utvikling sett fra norsk side, selv om ingenting naturligvis er avgjort før et endelig vedtak ligger på bordet. Dersom valget faller på Stoltenberg, vil han få den mest innflytelsesrike internasjonale posisjon som noen nordmann har oppnådd siden Trygve Lie ble valgt til FNs første generalsekretær i 1945.

Les også:

Les også

Stoltenberg blir NATOs generalsekretær

VI ER OVERBEVIST om at Jens Stoltenberg har egenskaper som setter ham i stand til å gjøre en utmerket innsats fra første dag. Hvis NATO velger ham, vil det være en sterk tillitserklæring – personlig, politisk og til Norge som medlem av den vestlige forsvarsalliansen.

I en alder av 55 år er Stoltenberg Norges mest erfarne toppolitiker. Han er blant statsministrene med lengst funksjonstid i vårt land, og han har ledet Arbeiderpartiet gjennom en vanskelig omstilling fra å være "naturlig" forvalter av regjeringsmakt til å være partner i en koalisjon.

SOM LEDERTYPE heller sosialøkonomen Stoltenberg langt mer mot det saklige og nøkterne enn det visjonære. Han er en tålmodig sosialdemokrat og ikke en rastløs retoriker.

Den forsiktige grunnholdningen må ikke mistolkes som manglende engasjement eller åpenhet for nye problemstillinger. Som FNs spesialutsending for klimaspørsmål har han vist at han er i besittelse av begge deler.

Politikeren Stoltenberg foretrekker å snakke seg frem til felles løsninger fremfor å ta opprivende konfrontasjoner. Han har også vist seg i stand til å takle motgang og personlig kritikk. Alt dette er egenskaper som en generalsekretær i NATO vil ha stor nytte av.

Les også:

Les også

«Jens skulle stelle hjemme, mens Jonas reddet verden. Nå blir det kanskje rollebytte»

NATO HAR VÆRT gjennom dyptgripende forandringer siden slutten av den kalde krigen for nærmere 25 år siden. Kommunismens fall og oppløsningen av Sovjetunionen fristet mange land til å ta ut et "fredsutbytte" i form av redusert satsing på forsvaret. Denne tendensen er forsterket under den økonomiske krisen de siste årene.

Samtidig har NATO engasjert seg utenfor alliansens opprinnelige virkeområde, for eksempel i Afghanistan, som et ledd i kampen mot internasjonal terrorisme.

De siste ukenes dramatikk i Ukraina viser at NATO selv i 2014 kan bli satt på prøve midt i hjertet av Europa. Det kan innebære en vridning tilbake til det som hele tiden har vært alliansens hovedformål, nemlig å forsvare medlemslandene mot militære angrep utenfra.

DE NYE UTFORDRINGENE vil stille sterke krav til ledelsen av NATO. På bakgrunn av dette er det mer nødvendig enn noen gang at medlemmene står samlet. De fire største landene – USA, Tyskland, Storbritannia og Frankrike – ser nå ut til å stille seg bak Stoltenberg.

For den nye generalsekretæren vil stor politisk innsikt og høy kompetanse som forhandler trolig være viktigere kvalifikasjoner enn detaljkunnskaper om militære spørsmål.

Jens Stoltenberg er en leder som i høy grad oppfyller disse betingelsene. Vi mener derfor at han vil være et godt og fremtidsrettet valg for NATO-alliansen.

English version of the news article:

Les også

  1. Norwegian ex-PM to be next NATO chief

Les mer om

  1. Ledelse