Leder

Aftenposten mener: Velfortjent seiersrus for tilhengerne av en human ruspolitikk

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tilhengerne av en mer human narkotikapolitikk har vært i tung seiersrus denne uken, etter at Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre på Stortinget ble enige om å flytte håndteringen av brukerne fra Justisdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Ideen er ikke spesielt original. Kriminologiprofessor Nils Christie var en pioner i arbeidet for å endre ruspolitikken, og det er nå snart 25 år siden jusprofessor Johs. Andenæs ville avkriminalisere bruken av narkotika. Tanken var at tunge narkomane ikke bør støtes ytterligere ut av samfunnet ved å settes bak lås og slå, men heller få behandling. Ikke fordi samfunnet ikke ser alvorlig på narkotika, men fordi straff for bruk ikke er et treffsikkert tiltak.

Professor Andenæs er ikke lenger blant oss, men det er tankegodset han etterlot seg som nå ser ut til endelig å få sitt politiske gjennombrudd.

«Det ligger en fare i at høylytte stemningsbølger fører til lite gjennomtenkte politiske initiativer og svakt begrunnede reformer i stedet for en langsiktig, kunnskapsbasert og mer gradvis utvikling,» skrev Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal, alle sentrale stemmer i norsk rusforskning, i en kronikk i Aftenposten i sommer. Det har de rett i, men i dette tilfellet har den høylytte stemningsbølgen vart i 25 år, og ingenting tyder på at prosessen videre vil bli hverken kortvarig eller lettvinn.

Det er altså ikke et stortingsvedtak som er fattet denne uken, men en merknad i Stortingets innstilling til statsbudsjett, der det går frem hvor flertallet ligger i denne saken. Det er et signal om at det er ønskelig med en dreining i ruspolitikken. Ikke å legalisere narkotika, men avkriminalisere bruk.

At Ap, Høyre, SV og Venstre finner sammen i denne saken markerer for så vidt en stor endring i ruspolitikken, men regjeringen trenger ikke hasteinnføre noe som helst, og kan det heller ikke, fordi det antakelig vil kreve endringer i lover og forskrifter, noe som tar tid. Dessuten møtes de tyngste brukerne allerede ofte med omsorg og behandling, ikke bøter og fengsel, så endringene blir kanskje mindre enn en skulle tro. Noen snublesteiner er det likevel.

En bekymring kan være at behandling virker lite avskrekkende. Både de nevnte forskerne, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er bekymret for at økt aksept kan gi økt bruk. En annen bekymring er hvordan bruk og omsetning skal avdekkes dersom politiet spilles ut over sidelinjen. Dette er likevel bekymringer det bør være mulig å finne løsninger på, slik at de svakeste i samfunnet i fremtiden kan få det de trenger: Behandling, ikke straff.

Les mer om

  1. Leder
  2. Narkotikapolitikk
  3. Narkotika
  4. Helse- og omsorgsdepartementet
  5. Johs. Andenæs
  6. Arbeiderpartiet (Ap)
  7. Høyre (H)