Leder

Diskriminering

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen ville smi mens jernet var varmt under Ali Farah-saken for et år siden. Den lovet en omfattende kartlegging av diskriminering i og av offentlige virksomheter. Deretter skulle tiltak komme.Vi skjønner godt at regjeringen ville demonstrere handlekraft. Saken skapte umiddelbart mistanke om at helsepersonell gjør seg skyldig i rasisme, også i situasjoner hvor medmennesker er på det aller mest sårbare. Hvordan er det da i andre etater, i andre livssituasjoner?Et år etterpå viser det seg at kartleggingen og oppfølgingsarbeidet har vært halvhjertet. En tredjedel av etatene og institusjonene svarte ikke på spørreundersøkelsen som ble igangsatt, bare et fåtall kunne vise til egne tiltak mot diskriminering. Og de etniske minoritetene selv er ikke trukket inn i kartleggingen i det hele tatt. Det eksisterer et alvorlig sprik mellom statens evne og vilje til å erkjenne at diskriminering er et problem og de etniske minoritetens opplevelse av den samme diskrimineringen, mener likestillingsombud Beate Gangås.Nettopp fordi regjeringen gikk så offensivt under den opphetede Ali Farah-debatten, er den halvhjertede oppfølgingen uakseptabel. Store ord og lite handling er den beste oppskriften for å undergrave tilliten til politikerne, men det er verre enn som så: Manglende handling og tiltak mot rasisme og diskriminering kan også bidra til å legitimere at slik diskriminering fortsatt finner sted.

Les mer om

  1. Ledelse