Aftenposten mener: Riktig å beholde spillmonopolet

Denne maskinen foretar Lotto-trekningene hos Fabelaktiv AS på Hamar.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken kom en fersk rapport som viste at norsk idrett og frivillige organisasjoner risikerer å tape 1,3 milliarder kroner bare i 2023 dersom dagens spillmonopol avvikles. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund.

Les også

Ny rapport advarer mot å slippe til utenlandske pengespill i Norge

I de siste årene har Norsk Tippings spillmonopol vært under sterkt press fra utenlandske spillselskaper. De jobber hardt for å oppheve den norske enerettsmodellen og i stedet få på plass en lisensordning, slik man har i Sverige og Danmark.

Rapporten konkluderte imidlertid med det motsatte: Norsk Tipping må fortsatt få ha monopol på å markedsføre og tilby pengespill her i landet. Alternativet er flere spilleavhengige og mindre penger til norsk idrett.

Det var den samme konklusjonen som Stortinget kom frem til i 2017, da stortingsmeldingen om fremtidig pengespillpolitikk ble behandlet. Norsk Tipping skulle fortsatt ha enerett på å tilby pengespill, og overskuddet skulle tilfalle ideelle og samfunnsnyttige formål, idrett og kultur.

Pengespill er et betent tema. På den ene siden er risikoen for spilleavhengighet høy. Det er vanskelig å rettferdiggjøre at en statlig, potensielt samfunnsskadelig virksomhet med skyhøy fortjeneste kanaliserer overskuddet til noe de fleste oppfatter som gode formål. Spilleavhengighet er vanligst blant dem som har lav utdannelse, står utenfor arbeidslivet og som er født utenfor Norge. På den annen side er virksomheten en viktig finansieringskilde for idrett, helse, kultur og humanitært og samfunnsnyttig arbeid.

Da regjeringen vurderte en lisensordning slik man har i nabolandene, var konklusjonen at det ble for vanskelig å opprettholde samme grad av ansvarlighet som under dagens enerettsmodell.

Tidligere rapporter er kommet til helt andre konklusjoner. Rambøll-rapporten fra Kulturdepartementet i 2015 konkluderte med at en lisensmodell ikke ville få store konsekvenser, mens Menon Economics i fjor kom frem til at staten vil ha mye å tjene på å slippe til de utenlandske aktørene. «Ved å skattlegge en del av denne omsetningen gjennom et lisensregime vil inntektene til det norske samfunnet øke markant og mer enn oppveie reduserte overskudd for norske spillselskaper», var konklusjonen. Det hører imidlertid med til historien at sistnevnte rapport var utarbeidet på oppdrag for fire utenlandske spillselskaper.

Inntil bedre belegg for å slippe til utenlandske aktører kommer frem, er det riktig å beholde dagens ordning. Det er ikke statens oppgave å legge til rette for enda mer spilleavhengighet, særlig ikke når endringen tar penger fra samfunnsnyttige formål.