Leder

Aftenposten mener: Interessant forslag om utbygging av konserthus

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Må alle store kulturinstitusjoner i Oslo ligge i nybygg langs vannet? Spørsmålet er retorisk og roper på et «nei», men er dessverre naturlig å stille.

Som kjent skal fire gamle museer samles i nytt Nasjonalmuseum ved Aker brygge, ikke langt fra stedet der ganske nye Astrup Fearnley ligger fra før.

Nye Deichmanske hovedbibliotek bygges i Bjørvika, noe som også gjelder det nye Munchmuseet, mens Operaen har vært der siden 2007. I tillegg fremmes det tanker om et nytt hus for fotokunsten på den såkalte Sukkerbiten i samme område.

Slik sett er det positivt at det fremmes et alternativ til tanken om at kaia skal få også et nytt konserthus. Planen som presenteres i dagens avis, går ut på å bygge ny konsertsal oppå det gamle Oslo Konserthus, som nå ligger over Munkedamsveien, noen hundre meter fra kaikanten.

Slike prosjekter er blitt gjennomført med suksess i andre store byer. Det er ingen naturlov at ønsket – eventuelt behovet – for nye, mer tidsmessige lokaler må løses ved å etterlate gamle bygg og oppføre nye. Også Oslo-Filharmoniens ønske om større publikumskapasitet og bedre akustikk kan trolig løses uten et helt nytt bygg.

Likevel er det nye innspillets verdi først og fremst at det viser en alternativ måte å tenke på. Oslo-Filharmonien vil selv til Filipstad, der forretningsmennene Anders Buchardt og Petter Stordalen lenge har vært klare til å bygge et nytt konserthus inn i et stort utviklingsprosjekt.

Institusjonens eget ønske må tillegges vekt. Det er dessuten lett å se det litt urettferdige i at Oslo-Filharmonien eventuelt skal måtte nøye seg med hva den anser som en mindre god løsning, bare fordi andre har fått oppfylt ønsket om plass i Oslofjordens umiddelbare nærhet.

Likevel er byutvikling i høy grad et felt der også andre hensyn må spille inn. Det gir ikke mening å samle alle tunge kulturinstitusjoner i en smal stripe på kaia. Det gir heller ikke mening å etterlate gamle kulturbygg som tomme skall, uten gjenbruksverdi. Oslo har nok av dem allerede.

På den annen side er det heller ikke opplagt at et nybygg på toppen av det eksisterende Oslo Konserthus, er riktig løsning. Bygningen fra 1977 ligger inneklemt i dag.

Heldigvis er det tid til grundig debatt. Økonomien er alltid en viktig faktor. Den taler for Filipstad, siden byggekostnadene der ser ut til ikke å skulle falle på offentlige budsjetter. Det nye forslaget som er fremmet, synes uansett å gi det alle gode debatter trenger, et alternativ med en viss troverdighet.

Les hele saken med abonnement