Leder

Dødsstraff er på retur - tross alt

  • Aftenposten Redaksjon
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

GAMBIAS PRESIDENT Yahya Jammeh truer med å henrette alle dødsdømte i landets fengsler innen midten av denne måneden. Tilsammen 47 fanger risikerer å måtte bøte med livet.

Diktatoren Jammeh er beryktet for sine sterke utspill, men det er ingen grunn til å bagatellisere truslene. De ni første fangene er allerede henrettet, og det er ikke kommet noen signaler om at resten vil bli spart.

DEN TRAGISKE utviklingen i Gambia er et tilbakeslag for den globale kampen mot dødsstraff. Likevel hører det med til sjeldenhetene at et land som ikke har fullbyrdet dødsdommer siden 1985 truer med massehenrettelser.

Ifølge Amnesty International er det i dag 140 stater som har avskaffet dødsstraff, enten i form av en lovendring eller ved at det ikke er foretatt henrettelser de siste ti årene. Det er ikke uvanlig at dødsstraffen først blir strøket fra lovbøkene etter en overgangsperiode der paragrafene ikke benyttes i praksis.

Den gledelige tendensen er tydelig også på det afrikanske kontinentet, der 37 av 54 medlemmer i Den afrikanske union (AU) har sluttet å bruke dødsstraff. AU har da også sendt representanter til Gambia i håp om å påvirke regjeringen til å endre kurs. Foreløpig har forsøkene ikke lykkes.

AMNESTY har gjennom flere tiår arbeidet for å avskaffe dødsstraff. Innsatsen har gitt store resultater, så lenge man nøyer seg med å telle opp land. Det var bare en hard kjerne på 20 stater som gjennomførte henrettelser i fjor. Det nedslående er at tallet på fullbyrdede dødsdommer ikke har sunket tilsvarende.

Flest henrettelser, trolig flere tusen, skjer i Kina. Kinesiske myndigheter har svart på kritikk ved å si at mange typer forbrytelser ikke lenger straffes med døden og at tallet på henrettede er lavere enn før. Mangel på pålitelig statistikk gjør det imidlertid vanskelig å etterprøve dette.

Nummer to på den dystre listen er Iran, der minst 360 dødsdommer ble iverksatt i fjor. Med 43 henrettelser plasserer også USA seg i selskap med land som Saudi-Arabia og Irak. De sistnevnte sto bak henholdsvis 82 og 68 henrettelser i 2011.

KAMP MOT DØDSSTRAFF er en sentral del av arbeidet for demokrati og rettssikkerhet i samfunn der befolkningen blir nektet grunnleggende rettigheter. Dessverre praktiseres dødsstraff også i land som ellers hyller rettsstatens prinsipper.

Vi mener at dødsstraffen må bekjempes inntil den er avskaffet fullt og helt.

Les mer om

  1. Ledelse