Johannessen bør gi seg

  • Aftenposten Redaksjon

Arne Johannessen vurderer å trekke seg som leder av Politiets Fellesforbund, meldte Dagsavisen i går.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Når han kommer ut av tenkeboksen, bør det være med beskjeden om at han gir seg.

Landsmøtet i politiforbundet har enstemmig gjenvalgt Johannessen uten motkandidat etter at han ble valgt til leder første gang i 2000. Han har vært en dyktig og meget profilert forbundsleder som utvilsomt har lagt ned et kjempearbeid for forbundets medlemmer.

Også denne gangen er det selvsagt bare opp til forbundets egne medlemmer å avgjøre hvem som skal lede Politiets Fellesforbund. Men det vil være naturlig med et maktskifte nå.

Det går én rød tråd gjennom 22. juli-kommisjonens drepende rapport: Det har sviktet i gjennomføringsevne og grunnleggende holdninger knyttet til beredskap, risiko og sårbarhet. Kritikken rammer mange etater og institusjoner, på mange ulike nivåer, men den rammer i særlig grad politiet.

Kultur og holdninger er først og fremst et lederansvar. Men i et moderne, gjennomorganisert arbeidsliv som det norske, kan heller ikke fagorganisasjonene løpe fra alt ansvar for de holdninger og den kultur som brer seg i en etat eller en organisasjon.

En omfattende ryddesjau er helt nødvendig for å gjenreise tilliten til politiet. Ny politidirektør er allerede på plass. Ved å vike plassen etter 12 år som leder, vil Arne Johannessen gi et viktig signal om at Politiets Fellesforbund tar sin del av ansvaret for den situasjonen politiet er i.

Politiet må lære av fortiden, men se fremover. Det skjer best med en ny person på toppen av Politiets Fellesforbund.