Leder

Nødvendig nytenkning

  • >
  • <forf
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

HELSE– OG OMSORGSMINISTER Bjarne Håkon Hanssen vil ha en debatt om statlig utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere. Til Dagbladet sier Hanssen at han føler politisk avmakt, og at han har vondt for å se hva han kan stille opp med overfor denne gruppen. Han er opptatt av hvordan misbrukernes livssituasjon kan bli verdigere enn i dag. Derfor kaster han nå en brannfakkel inn i narkotikadebatten.

Tiden er overmoden for denne nye åpenheten. Utspillet bør møtes med en bred debatt om norsk narkopolitikk, etter at Venstre var først ute for et par uker siden med forslag om legeordinert heroin til narkomane som har mislykkes med annen behandling. Omtrent samtidig som Venstre fremsatte forslaget, oppfordret en erfaren polititjenestemann, Kåre Stølen ved Grønland politistasjon, de narkomane til å flytte seg til plassen foran Stortinget for å synliggjøre sitt nærvær. Narkotikapolitikken ble satt på dagsorden igjen.

MEN OGSÅ MEGET DYSTRE, bakenforliggende kjensgjerninger driver nå frem viljen til nytenkning. Ca. 2500 personer har dødd av overdose i Norge de siste 30 årene, de aller fleste siden begynnelsen av 1990-tallet, og de aller fleste i Oslo. Her til lands har vi 48.1 overdosedødsfall pr. million innbyggere, mens gjennomsnittet i EU er på 18.3. Rusmisbrukerne har elendig helsetilstand, behandlingstilbudene er for dårlige, ettervernet for svakt.

At Norge ligger på verdenstoppen i overdosedødsfall, er fullstendig uakseptabelt. Som samfunn kan vi ikke lenger leve med at rusmisbrukerne ikke får den hjelpen de har krav på, fordi de er moralsk stigmatisert og sosialt marginalisert. Det er et sosialpolitisk og samfunnsmoralsk fallittbo Hanssen nå griper fatt i.

DET ER IKKE GITT hva veien videre bør bli. Heroinen bryter misbrukerne ned – da er det et paradoks og en etisk utfordring at de skal få den på resept. Erfaringene fra forsøksordninger i Sveits, Nederland og Tyskland virker positive, men metodene og behandlingen som kontrollgruppene har fått, er omstridt. På den annen side: Statlig utdeling av heroin i kontrollerte former, vil gi kunne gi mange et verdigere liv, og føre til færre rusrelaterte sykdommer og mindre kriminalitet.

Uansett er det ikke nok med ett virkemiddel. Rusomsorg handler om å se sammenhengen mellom de ulike tiltakene. Til nå har det særlig sviktet i hjelpeapparatet etter at behandling på institusjon er over.

FREMFOR ALT trengs en mindre fordomsfull debatt. At utspillet om statlig heroinutdeling kommer fra landets helseminister, vil forhåpentligvis bidra til det.

Les mer om

  1. Ledelse