Leder

Aftenposten mener: Urovekkende taushet om Huawei

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) bør være tydeligere i vurderingene av sikkerheten i den digitale infrastrukturen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem sin trusselvurdering forrige uke, oppfordret direktør Benedicte Bjørnland til oppmerksomhet om Huawei. Hun pekte på at det kinesiske selskapet sannsynligvis har tette bånd til kinesiske myndigheter.

Uroen er knyttet til utbygging av 5G-nettet i Norge, et avgjørende stykke infrastruktur. Der er Huawei aktuell som leverandør.

Les også

Hver dag rundt midnatt skjedde det noe mystisk med datamaskinene fra Huawei. Det tok fem år før noen oppdaget hva som foregikk.

Den kinesiske ambassaden i Norge betegner PSTs uro som «latterlig». Reaksjonen vitner om arroganse og et umodent forhold til offentlig debatt. Den gir grunnlag for større uro, ikke mindre. Selvsagt skal norske myndigheter være opptatt av hvordan faren for at utenlandske, autoritære makters tilgang til vår infrastruktur påvirker vår sikkerhet.

Erfaringene fra Afrika, som Aftenposten omtalte lørdag, er en av mange vekkere.

Uroen, som også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har bekreftet, er knyttet til faren for spionasje mot norske bedrifter og institusjoner. Land vi samarbeider med, som USA og Storbritannia, har flagget en mye mer uttalt bekymring enn Norge.

Spørsmålet for Norges del, er hvordan regjeringen nå jobber med denne problemstillingen. Det fremstår uklart, noe som ikke er bærekraftig. Gitt uttalelsene fra Bjørnland, er det helt naturlig at regjeringen nå svarer på hvordan den følger opp bekymringen.

Som Dagens Næringsliv skrev lørdag, har myndighetene og mobilselskapene lenge hatt et for passivt – noen vil kalle det naivt – syn på de potensielle konsekvensene av å slippe til et selskap som Huawei inn i vår mobile infrastruktur. Huawei selv understreker at ingen har funnet noe å utsette på sikkerheten knyttet til selskapets tekniske løsninger så langt. Det har levert utstyr til svært mange av verdens mobilselskaper.

Tette bånd mellom kinesiske myndigheter og kinesisk næringsliv er imidlertid et faktum som må problematiseres når vi ser hvordan moderne etterretningsarbeid foregår. De gammeldagse spionene er byttet ut med teknologi og stadig mer avanserte måter å sikre tilgang til informasjon. Forrige uke ble selskapet Visma utsatte for et alvorlig hackerangrep. Selskapet pekte på Kina, som er beryktet for sine metoder i jakten på forretningshemmeligheter. Forbindelsen er imidlertid ikke slått endelig fast.

Redaktør Varog Kervarec i Inside Telekom anklager i Aftenposten myndighetene for å legge lokk på en åpen debatt om Huawei. Bak ligger en mistanke om norsk angst for å spolere forholdet til Kina nok en gang.

Her må imidlertid sikkerhet for norske aktører trumfe alle andre vurderinger. Det er en selvfølge at regjeringen bekrefter og viser frem tiltak for å sikre dette.

Les mer om

  1. PST
  2. Teknologi
  3. Huawei
  4. 5G
  5. Kina