Leder

Aftenposten mener: Nyttig om effektive kommuner

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bommer i kritikken mot effektivitetsbarometeret til kommunene.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunal- og effektiviseringsdepartementet la torsdag frem sitt nye effektivitetsbarometer. Det gir en oversikt over hvor effektivt de ulike kommunene produserer sine tjenester. Hensikten er at kommunene skal bruke det som et verktøy for å bli mer effektive. Gjennom denne oversikten får de oversikt over hvordan andre kommuner gjør det, noe som bidrar til å spre læring. Hvis kommunene ser verdien av det, selvsagt.

Det må vi ta for gitt at de gjør. Det må være et mål for alle kommuner å bli mer effektive, drevet av trangen til å levere mer og bedre tjenester. Dessuten vil kommunenes økonomiske rammer neppe vokse som de har gjort før, noe som ikke er unikt for kommunene. Både statlig og kommunal drift må effektiviseres hvis tjenestetibud skal opprettholdes og utvikles i en fremtid der offentlige budsjetter relativt sett blir strammere.

Desto mer fascinerende er det å se Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedums reaksjon på barometeret. Han sier til NRK at «Kommunale tjenester er ikke spikerproduksjon. Det handler om å se folk og tilby tjenestene nært. Høyre må huske at dette handler om mennesker og ikke milliarder.»

Effektivitet er mystisk nok blitt selve motsatsen til nærhet og varme i tjenesteproduksjonen. Det er til og med gått så langt at ordet «effektivitet» knapt har vært nevnt i debatten om kommunesammenslåinger og regionalisering. Det er blitt godt å argumentere mot effektivitet og ondt å argumentere for. Slikt kan kun skje i et land som har for god råd, eller der for mange ikke innser hva vi står overfor av utfordringer etter hvert som oljeinntektene faller, aldringen preger utgiftene og forventningene til tjenestetilbudet øker.

Selvsagt skal Norge effektiviseres. Det skjer da også, på alle nivåer. Spørsmålet er om det skjer raskt nok og godt nok. Kommunebarometeret viser frem kommuner som får mer ut av ressursene sine enn andre kommuner. Da bør det være en selvfølge at de mindre effektive kommunene undersøker om de har noe å lære av de mest effektive. Noe annet er rett og slett respektløst overfor innbyggerne i kommunen og skattebetalerne. Det er jo ikke slik at kommunen i seg selv er et mål. Målet er så gode tjenester som mulig.

Senterpartiet har gode spørsmål til sammenhengen mellom størrelse på kommuner og kvalitet på tjenester. Men å avvise en oversikt over effektive kommuner i utgangspunktet, er populistisk og uten mening. Motsetningen går ikke mellom mennesker og milliarder. Uten respekten for milliardene, blir det ikke bedre for menneskene heller.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Trygve Slagsvold Vedum
  4. Jan Tore Sanner
  5. Kommuneøkonomi