Leder

Aftenposten mener: Kampen mot utenforskapet fortsetter

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Åpningen av konsertscenen på Bataclan minner Frankrike og Europa om terrortrusselen.

Samarbeid på tvers av landegrensene er avgjørende for å møte terrortrusselen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne helgen markeres terrorangrepet i Paris 13. november 2015.

For ett år siden slo væpnede menn til på seks forskjellige steder i den franske hovedstaden. Terroristene angrep blant annet flere restauranter og fotballarenaen Stade de France. Tilsammen tok de livet av 130 mennesker, og særlig dødelig var angrepet på konsertlokalet Bataclan.

Tilsammen ble 89 personer drept da tre gjerningsmenn stormet lokalet under en konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal.

Gjenåpningen av lokalet lørdag var av stor symbolsk betydning.

Markeringen minner både Frankrike og resten av Europa om terrorfaren som fremdeles truer det europeiske samfunnet.

Etterretningssamarbeid

Terrorisme må bekjempes på ulike fronter, der det mest det mest konkrete tiltaket er å bedre evnen til å spore opp og avverge terrorplaner. Her ble klare svakheter i systemet påvist både under terrorangrepene i Paris og under angrepet i Brussel i mars i år.

  • BAKGRUNN: Først skjulte terroristene seg blant flyktningene. Så angrep de Paris og Brussel.

Etterretningsarbeidet i Europa må fremdeles bli bedre. Samarbeid på tvers av landegrensene er avgjørende for å stå bedre rustet i kampen mot terroristene.

Håpet er at USAs nyvalgte president Donald Trump ser behovet for samarbeid om deling og bearbeiding av etterretningsinformasjon.

Et hav ligger mellom Europa og USA, men utfordringene er de samme.

Svekket IS

Den islamske stat (IS) sto bak terrorangrepet i Paris. Organisasjonen er ett år senere svekket, men trusselen fra islamistisk begrunnet terror består.

Et IS uten betydelig territorium kan legge om strategien fra statsbygging til mer målrettede angrep. Forsvinner IS, kan nye ekstreme organisasjoner oppstå i vakuumet organisasjonen etterlater.

Kampen mot terrorisme i Europa er i høy grad avhengig av en helhetlig strategi for krigen mot IS og arbeidet for stabilitet i regionen.

Utenforskap og rekruttering

I tillegg til etterretningsarbeid og fremsynthet i Midtøsten, handler kampen mot terrorisme om utenforskap og rekruttering til ekstreme og voldelige miljøer.

Økt arbeidsledighet, teknologiske omveltninger og populistiske politiske strømninger er en farlig blanding, og utgjør en konkret utfordring for Europas politikere. Ekstremt tankegods må stadig utfordres. Innvandringspolitikken må være forutsigbar. Integreringspolitikk og en økonomisk politikk som motarbeider arbeidsledighet og utenforskap er avgjørende. Selv om Europa lykkes her vil det ekstreme tanekgodset fremdeles finnes. Men det blir vanskeligere å rekruttere folk til handlinger som har som mål å ødelegge Europa..

Les mer om

  1. Paris
  2. Brussel
  3. Rekruttering
  4. Terror
  5. Den islamske staten (IS)