Leder

Aftenposten mener: Løft barnehagelærerne

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Statsminister Erna Solberg sitter sammen med Alva (f.h.), Mari og Zudeysi under sitt besøk hos Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo. Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder ved barnehagen, i forgrunnen. Regjeringen har nå lagt frem den nye rammeplanen for barnehager. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den raske og omfattende utbyggingen av barnehager i Norge har gjort livet lettere for mange småbarnsforeldre. Det kvantitative løftet var nødvendig og er i sum et stort gode for samfunnet.

Nå er det på høy tid med et kvalitativt løft av sektoren. Det er heldigvis lenge siden barnehager ble oppfattet som et oppbevaringssted, og foreldre har nå store forventninger til hva barna skal ta med seg fra barnehagen.

Det er derfor gledelig at den nye rammeplanen, som ble lagt frem denne uken av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), stiller høyere krav enn tidligere til hva barnehagene skal – ikke bare bør – gjøre.

Ny rammeplan

Rammeplanen, også kalt barnehagenes grunnlov, gir styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme rundt hvordan en barnehage skal driftes.

Den ferske rammeplanen skjerper disse forpliktelsene på en rekke områder. Barnehagene skal arbeide mer med tilvenningsfasen, barnas språk, stoppe mobbing og utestenging og gjøre overgangen til skole mer smidig.

Kritikken fra profesjonen har stilnet etter at det ble understreket at leken fremdeles skal ha en fremtredende rolle i barnehagene, og at det er barnehagelærerne som har ansvaret for det pedagogiske arbeidet.

Les også

Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen

Flere pedagoger

Det siste understreker behovet for flere pedagoger i barnehagene, noe som er blitt en gjennomgangsmelodi i de siste års barnehagedebatt.

Det er på tide å bli mer utålmodig på vegne av barnehagelærerne.

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre riktignok bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere i år. Helårseffekten på over 400 millioner kroner vil øke andelen barnehagelærere fra 38 til 44 prosent. I løpet av våren skal regjeringen også legge frem en styrking av pedagognormen slik at barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.

Neste løft

Regjeringen bør tenke enda mer ambisiøst på vegne av barnehagelærerne.

Bedre ordninger for etter- og videreutdanning må på plass slik at kompetansen heves hos de ikke-kvalifiserte. Men det kan ikke stoppe der. Barnehagelærere med lang erfaring må også få tilbud om påfyll av kunnskap og spesialisering.

Muligheten for å opprette stillinger som barnehagelektor bør undersøkes. Det er ikke et mål at alle ansatte i barnehager skal ha en mastergrad, men at det finnes noen i personalet som har teoretisk bakgrunn til å tolke og analysere for eksempel rammeplanen, vil være en styrke. Slik som det er i skolen, må det lønne seg med spesialisering og utdanning også i barnehagene.

Rammeplanen er et skritt i riktig retning for å styrke kvaliteten i barnehagesektoren. Det neste store løftet på skoleområdet må komme barnehagelærerne til gode.

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Skole og utdanning