Aftenposten mener: Grønne jobber er ikke «luksus»

Høyres programkomité bør lytte til Erna Solberg.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Koronakrisen betyr at klima- og miljøhensyn må vike for arbeidsplasser. Det var budskapet fra Høyres Linda Hofstad Helleland denne uken, i et intervju med Aftenposten. Helleland er leder for Høyres programkomité. Den jobber nå med å tilpasse partiplattformen til en ny økonomisk virkelighet som følge av pandemien.

– De siste årene har vern fått gå foran vekst. (...) Nå har vi ikke den luksusen lenger, sa distrikts- og digitaliseringsminister Helleland, som mener Norge ikke lenger kan ofre «titusenvis av nye jobber».

Dette er et underlig budskap fra et parti som har satset svært mye på å bygge en grønnere profil. Under FN-toppmøtet i New York i fjor kalte statsminister Erna Solberg klimaendringene for «en trussel mot menneskeheten». Det samsvarer dårlig med Hellelands beskrivelse av klima- og miljøhensyn som «luksus». Det er også direkte i strid med det Solberg sa for bare et par uker siden, da hun i Dagens Næringsliv slo fast at «det er de grønne jobbene som vil gi oss et konkurransefortrinn» i fremtiden. Solberg understreket at høy midlertidig arbeidsledighet som følge av koronakrisen ikke er god nok grunn til å legge bort grønne ambisjoner. – Jeg er ikke opptatt av hva som er lett, men hva som er riktig. På lang sikt for Norge, sa statsministeren.

Norsk økonomi er rammet av to parallelle kriser: koronapandemien og oljeprisens kollaps. Den siste er et resultat av at prissamarbeidet i OPEC-landene brøt sammen da Russland og Saudi-Arabia ikke ble enige om felles produksjonstak. Situasjonen ble kraftig forverret da koronakrisen førte til nesten bråstopp i etterspørselen etter olje og gass.

Kollapsen demonstrerer hvor sårbar norsk økonomi fortsatt er for svingninger i oljeprisen. Den viser også nødvendigheten av å skape flere bærekraftige arbeidsplasser som sikrer verdiskapning for fremtidens generasjoner. Finansmarkedene har for lengst begynt å prise inn klimarisiko i sine investeringer. Det er økende forståelse for at det kan bli dyrt å legge klimahensyn til side for å oppnå kortsiktig profitt.

Dette bør være et viktig hensyn også for Høyres programkomité. Den norske regjeringen bruker nå hundrevis av milliarder på å stimulere norsk næringsliv. Responsen på koronakrisen må være en investering som også har et langsiktig perspektiv, slik Solberg understreket.

Klimakrisen er fortsatt vår tids største utfordring, selv om pandemien nå tar mesteparten av oppmerksomheten. Omstillingen til et grønnere næringsliv er ikke luksus, men nødvendig og lønnsomt på sikt.