Leder

Provokasjoner i nord er uakseptable

  • Aftenposten Redaksjon
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det russiske ministerbesøket på Svalbard er en provokasjon som synliggjør nye utfordringer i nord.

Dmitrij Rogozin er ingen hvem som helst. Han er visestatsminister og leder for Russlands Arktis-kommisjon som skal utvikle den fremtidige politikken i nordområdene. Rogozin tilhører president Vladimir Putins innerste krets og regnes som en sterkt nasjonalistisk orientert politiker.

Dagsbesøket på Svalbard var åpenbart et bevisst og godt planlagt PR-stunt. Rogozin meldte selv om besøket på Twitter i et røft, nesten hånende språk som han har gjort til noe av sitt varemerke. Turen har fått store oppslag i russiske medier.

Besøket var ikke varslet, men det skulle på ingen måte holdes hemmelig.

Rogozin står på EUs sanksjonsliste som Norge har sluttet seg til. Norske myndigheter har gjort det klart overfor Moskva at personer på denne listen er uønsket i Norge. Til tross for at han er svartlistet drar Rogozin til Svalbard som uomtvistelig er norsk territorium, men hvor det på grunn av øygruppens særskilte status ikke finnes noen visumplikt. Og han skryter av det på Twitter.

Russland vil fremstå som ansvarlig

Arktis blir viktigere for Russland, økonomisk og ressursmessig. Tilbakeslagene for russisk økonomi har ikke fått president Vladimir Putin til å endre sin Arktis-strategi.

Russland har vært opptatt av å fremstå som en ansvarlig aktør som opptrer i tråd med internasjonalt lovverk i nordområdene. Sett fra russisk side er forutsigbarhet og stabilitet forutsetninger for økonomisk utvikling i nord, noe også norsk etterretningstjeneste peker på i sin siste årsrapport.

Samtidig kan ønsket om å gjenreise landets stormaktstatus føre til et mer utfordrende og selvhevdende Russland i nord. Det er nettopp et slikt utviklingstrekk Rogozin Svalbard-besøk illustrerer.

Urovekkende og utfordrende for Norge

For Norge er dette urovekkende og utfordrende. På Svalbard er norsk jurisdiksjon underlagt begrensninger. Øygruppen kan være velegnet for Moskva til å prøve ut tolkningsrom, tøye grenser og teste ut norsk reaksjonsmønster. I går hevdet russisk UD at Rogozin hadde all rett til å være på Svalbard og betegnet den norske reaksjonen som "absurd".

Samarbeidet mellom Russland og Norge i nord på områder som fiskeriforvaltning, miljø og redningstjeneste må videreføres, men betydningen må ikke overdrives. Rogozin Svalbard-reise bør være en alvorlig vekker for alle som mener at Norges forhold til Russland er noe helt for seg selv, og noe som ikke påvirkes av temperaturen i forholdet mellom øst og vest.

Mye tyder nemlig på at Moskva ikke primært betrakter Norge som et enkeltland man ønsker et godt, bilateralt forhold til, men som et vestlig land innvevd i sikkerhetspolitiske og økonomiske samarbeidsorganisasjoner som Moskva står i et økende motsetningsforhold til.

Nye utspill vil ikke overraske

I denne situasjonen vil det ikke overraske om det kommer nye utspill fra russisk side der hensikten er å løfte frem det russiske nærværet i Arktis, og som samtidig setter Norge under press ved at norsk jurisdiksjon på Svalbard utfordres.

Norges svar må være at provokasjoner er uakseptabelt. Alle er velkomne til å drive næringsvirksomhet i henhold til Svalbardtraktaten — personer på sanksjonslisten er det ikke.

I et lengre tidsperspektiv har Rogozin Svalbard-reise enda en gang understreket betydningen av at norsk næringsvirksomhet på øygruppen opprettholdes. Fremtiden til Store Norske kan ikke bare diskuteres i et klimaperspektiv.

Les også:

Les også

  1. Russland kaller Norges protester for absurde

  2. UD kaller Russlands ambassadør inn på teppet

  3. Krisen hentes hjem

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Sikkerhetspolitikk
  3. Svalbard