Leder

Aftenposten mener: Alvorlige journalmangler i politiet

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Politidirektoratets mangelfulle journal- og arkiveringspraksis avslører et ledelsesproblem.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Titalls millioner kroner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten. Her politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Aftenposten har nylig dokumentert at flere offentlige etater har holdt bruk av millionbeløp skjult for offentligheten. Opplysningene kommer frem i et utkast til rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen.

Særlig graverende er opplysningene som har kommet frem om Politidirektoratet (POD).

I seks dokumenter gir POD fullmakter til Politiets IKT-tjenester til å bruke over 60 millioner kroner mer enn de er tildelt i budsjettet. Denne underliggende enheten har ansvaret for å sikre stabil og sikker tilgjengelighet for politiets data- og kommunikasjonsløsninger.

Dokumentene med disse såkalte «overskridelsesfullmaktene» er aldri blitt ført i noen offentlig journal. POD skylder på enkelte «isolerte avvik» i de interne saksbehandlingsrutinene.

Et lovpålagt krav

Det er et lovpålagt krav at saksdokumenter skal arkiveres etter at saksbehandlingen er ferdig. Offentlige virksomheter skal også registrere saksdokumentene i en journal.

Politiets IKT-systemer har vært en achilleshæl i mange år. 22. juli-kommisjonen fastslo at politiets kompetanse knyttet til IKT må styrkes på mange nivåer. I 2012 ble det vedtatt at politiet skulle få en helt ny IKT-infrastruktur med en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner.

Tre år senere foretok POD en pinlig helomvendig og gikk inn for at nye tjenester burde kjøres på de gamle systemene likevel. Heller ikke sakspapirene i forbindelse med denne snuoperasjonen er tilfredsstillende arkivert, ifølge rapportutkastet.

Kan ikke godtas

En mangelfull og vaklende IKT-strategi kan selvsagt ha skapt et internt behov for å operere med «overskridelsesfullmakter.» Men av den grunn kan det overhodet ikke unnskyldes eller aksepteres at pengebruken holdes unna offentligheten - snarere tvert i mot. De mangeårige IKT-problemene svekker troverdigheten til PODs forklaring om «isolerte avvik».

Det er et grunnleggende prinsipp at borgere i et demokratisk samfunn skal vite hvordan skattepengene brukes og hva det offentlige holder på med. Intensjonene med den nye offentlighetsloven fra 2009 var å sikre mer åpenhet og innsyn.

Politiet er satt til å overholde lov og orden her til lands. Det rokker ved en grunnstein i det norske tillitssamfunnet når det avdekkes at politiet selv ikke opererer på rett side av lovverket.

Det som har kommet frem hittil er meget alvorlig for POD og Justisdepartementet, som også kom dårlig ut i undersøkelsen om journalføring fra Pressens offentlighetsutvalg.

Les også

  1. Nei til innstramninger i offentlighetsloven

Les mer om

  1. Politiet
  2. Offentlig innsyn
  3. Riksrevisjonen