Leder

Aftenposten mener: Skadebegrensning er alt EU og Storbritannia kan oppnå

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Britiske EU-tilhengere har ikke gitt opp kampen for å hindre utmelding, men prosessen vil nok gå sin gang.

Det er vanskelig å se noe positivt komme ut av det såkalte brexit.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag signerte Storbritannias statsminister Theresa May brevet som formelt krever utmelding av EU. Det ble så levert presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk. Dermed er mekanismen i Lisboa-traktatens artikkel 50 utløst.

Om en dag eller to vil May få et brev selv. Det kommer fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som vil kreve en ny folkeavstemning om utmelding av Storbritannia. Med et flertall på ti, stemte det skotske parlamentet for Sturgeons forslag.

Den britiske regjeringen har signalisert at den ikke vil prøve å hindre en ny skotsk folkeavstemning. Spørsmålet blir når den skal holdes. May vil ha den etter at utmeldingen av EU er gjennomført. Sturgeon vil helst ha den før.

Folkeavstemningen i september 2014 ga et flertall blant skottene for å bli i unionen med England, Wales og Nord-Irland. Selv om skottene også er for EU, er det ikke gitt at en ny folkeavstemning vil gi et annet utfall. Målinger viser fortsatt flertall for å forbli i Storbritannia.

Mye kan likevel skje før den nye folkeavstemningen kommer, trolig om to eller tre år. Muligheten for at Skottland forlater Storbritannia, for så selv å søke om medlemskap i EU, er større enn Theresa May liker.

Les også

Her er listen over hvordan nordmenn påvirkes av Brexit.

Vanskeligere for fagfolk

Dette er ikke den eneste kostnaden utmeldingen av EU kan påføre Storbritannia. EU vil blant annet kreve et stort antall milliarder pund som kompensasjon for at britene trekker seg fra forpliktelser landet har påtatt seg som medlem av unionen.

Den britiske regjeringen har sagt at den vil ut av EUs indre marked. Hovedpoenget er å unngå én av markedets fire friheter, den som gjelder fri bevegelse av arbeidskraft. Ønsket om lavere innvandring var sentralt for EU-motstanderne.

Problemet for Storbritannia er at grensen dermed ikke bare stenges for lavt kvalifisert arbeidskraft som kan ta jobben fra briter, men også grupper landet sårt trenger, for eksempel sykepleiere, forskere og finansfolk.

Les også

Han glemmer aldri synet av sine døde brødre på stuegulvet. Nå er han redd Brexit kan gi ny voldsbølge.

Varm tanke til forhandlerne

EU-landene er også de suverent viktigste markedene for britisk næringsliv. May-regjeringen vil få et svare strev med å sikre at utmelding av EU og det indre markedet ikke ender i en kraftig økonomisk nedtur.

Også for EU vil det selvsagt koste å miste en økonomisk og militær stormakt. Situasjonen virker allerede destabiliserende for det europeiske samarbeidet.

De som skal forhandle bør sendes en varm tanke. Ingen av sidene har noe positivt å hente. Alt handler om skadebegrensning.

Les flere av Aftenpostens lederartikler:

Les også

  1. Aftenposten mener: Sandberg er på rett spor. Men trålrederiene slipper billig

  2. Aftenposten mener: Forebygging må prioriteres i reformert politi

  3. Aftenposten mener: For mange hovedveier mellom øst og vest

Les mer om

  1. EU
  2. Storbritannia
  3. Brexit
  4. Skottland