Leder

Aftenposten mener: DNA-monopolets tid må nå være forbi

 • Aftenposten Redaksjon

Tdligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst er en av de som mener at DNA-monopol forsinker etterforskningen. Trygve Indrelid

Regjeringen varslet for to år siden at den ville oppheve monopolet på DNA-analyser. Saken ligger fremdeles til behandling i departementene. Det er ikke godt nok.

Rettsmedisinsk institutt, underlagt Folkehelseinstituttet (FHI), har i dag i praksis monopol på å gjennomføre DNA-analyser for politi og rettsvesen.

Det var en ny DNA-analyse som førte til at politiet kunne pågripe en tidligere frikjent mann for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen.

I etterkant har flere fagmiljøer, inkludert tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst, uttalt at Rettsmedisinsk institutts monopol på analysene har forsinket etterforskning og hindret innovasjon.

BAKGRUNN:

Les også

Jørn Lier Horst: - Svarene i Kristin-saken kunne kommet for ti år siden

Flere aktører

FHI understreker at instituttet har et tett og godt samarbeid med politiet og prioriterer saker som haster. Det er ingen grunn til å tvile på at FHI gjør en god jobb. Likevel, det er flere fordeler enn ulemper ved å åpne opp monopolet. Det finnes allerede sterke fagmiljøer som er klare til å hjelpe til med DNA-analyser.

Blant annet har Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø lenge kjempet for å slippe til som et alternativ. «En åpning vil også gi fagmiljøer som driver hverandre videre, miljøer som både samarbeider og har en sunn, faglig konkurranse», uttalte rettsgenetiker og faglig leder Thomas Berg ved senteret. Det er en uttalelse det er lett å være enig i.

Det finnes allerede sterke fagmiljøer som er klare til å hjelpe til med DNA-analyser

Kun det offentlige

I denne saken er det ikke Folkehelseinstituttet som er rette instans å kritisere. Det er politikerne. Først gjorde tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) det til en prinsippsak at kun det offentlige kunne utføre DNA-analyser. Storberget viste til at det fantes eksempler på at DNA-analyser ble gjennomført på ett døgn.

Likevel har det vært fenkelteksempler på det motsatte. Aftenposten har blant annet hatt eksempler på at det ventes i månedsvis på svar i voldtektssaker.

To år siden

Det er derfor svært gledelig at dagens regjering i sin politiske plattform åpnet for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser. Det er nå snart to år siden.

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) forklarer tidsbruken med at det må tas grunnleggende hensyn til vern av personopplysninger og strategisk informasjon i etterforskningen. «Det er de praktiske IT-problemene med sikker kommunikasjon som må løses», forklarte han til Aftenposten.

Det er påfallende at det også i denne saken er IT-problemer som forsinker ønsket utvikling

Det er klart at det må foreligge både autorisasjon og kontroll hvis monopolet åpnes og flere aktører slipper inn. Herunder er det selvfølgelig slik at datasikkerhet må tas alvorlig. Det kan ikke være slik at man sender sensitiv informasjon i kriminalsaker usikret.

IT-problemer

Likevel, det er påfallende at det også i denne saken er IT-problemer som forsinker ønsket utvikling. Det er ikke mange uker siden det ble klart at politidirektoratets prestisjeprosjekt, som skulle gi politiet en sårt tiltrengt digitalrevolusjon, nå stanses. Det betyr at politiets hverdag fremdeles vil bli preget av til dels antikvariske arbeidsmetoder i tiden fremover.

Det er betenkelig at det er mangel på IT-kompetanse og nødvendige tekniske innretninger som skal hindre politisk ønskede endringer. Det nåværende DNA-monopolet er på overtid. Det bør settes inn ressurser på å få på plass de praktiske IT-løsningene slik at flere aktører kan bidra med DNA-analyser.

 1. Les også

  Monika-saken: Eksperter skal undersøke DNA-bevis

 2. Les også

  Politiet ber om å få etterforskningsmateriale fra Kristins far

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringen bruker millioner på å «papirflytte» offentlig ansatte: - Oppfattes som ren sminking av tall og budsjetter

 2. NORGE

  Politiet har sendt bevismateriale i Tengs-saken til Folkehelseinstituttet

 3. VERDEN

  - Fortsatt stor usikkerhet knyttet til asyltall

 4. NORGE

  Haugesunds Avis: Nye DNA-spor i Tengs-saken

 5. VERDEN

  Britiske myndigheter raser mot lekkasjer – vil ta opp problemet med Trump

 6. POLITIKK

  Ett år siden Ap-politiker ble anmeldt for falske reiseregninger – politiet har fremdeles ikke konkludert