Leder

Klok Midtøsten-politikk

REGJERINGEN var meget tidlig ute med å anerkjenne den nye palestinske samlingsregjeringen. Det skjedde allerede lørdag, og i dag møter trolig statssekretær Raymond Johansen Hamas-representanter på sin Midtøsten-reise.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aksepten betyr også at Norge opphever de selvpålagte begrensningene på politiske og økonomiske kontakter med den palestinske regjeringen.Dette er klokt, dristig og fremsynt. Dessuten er det grunn til å berømme Stoltenberg-regjeringen for å handle så raskt som den nå har gjort. Her er åpenbart forståelsen for det viktige i å gripe denne muligheten til stede. Uten å overdrive mulighetene, er vi spent på hvilken rolle dette kan gi Norge som et bindeledd mellom palestinerne og sentrale stater som ennå ikke er klar for et slikt skritt.

PALESTINERNES SAMLINGSREGJERING har hatt en trang fødsel. Den er på mange måter presset frem av den katastrofale økonomiske, humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen i de palestinske selvstyreområdene, kombinert med et meget sterkt press fra sentrale arabiske land. Vi vet også at det i den nye regjeringen ligger innebygde motsetninger som raskt kan føre til både handlingslammelse og krise.Likevel er vi overbevist om at det er viktig at denne nye koalisjonen får en sjanse. Derfor vil det være et tragisk uttrykk for en feilslått politikk dersom verdenssamfunnets viktigste aktører vender også denne palestinske regjeringen ryggen, slik de gjorde med den demokratiske valgte Hamas-regjeringen for et drøyt år siden.

ISRAEL, USA og flere sentrale EU-land mener regjeringserklæringen ikke går langt nok i å oppfylle de krav som er stilt palestinerne. Vi er uenige i det. Den politiske plattformen slår fast at avtalene som allerede er inngått mellom Israel og palestinerne, skal respekteres. Det er det grunn til å ta på alvor, og så får utviklingen vise om den nye samarbeidsregjeringen følger opp dette prinsippstandpunktet.Vi mener det vil være enda en ny politisk tabbe av Bush-administrasjonen hvis man også denne gang avviser en regjering palestinerne selv har forhandlet frem. Det får være grenser for nedlatende umyndiggjøring av et folk.

EN ANERKJENNELSE av en regjering betyr selvsagt ikke at man er enig i alt den foretar seg. Vi har f.eks. meget få illusjoner om Hamas og bevegelsens intensjoner. Samtidig er vi overbevist om at fortsatt internasjonal boikott stimulerer fundamentalistiske og radikale krefter som alltid kommer til å motarbeide enhver fredsløsning.Det er ingen — og selvsagt heller ikke Israel - tjent med.

Les mer om

  1. Ledelse