Leder

Aftenposten mener: Konspiratorisk om SSB

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Direktør i Statistisk Sentralbyrå, Christine Meyer, møter krass kritikk.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal omorganisere, digitaliseres og bygge opp kompetanse på å utnytte såkalt big data. SSB skal fortsatt holde seg med forskningsavdeling, men den skal reduseres fra 75 ansatte til 50. Som mange andre må SSB kutte et sted for å frigjøre midler til å bygge opp nytt på et annet område. Alle som har gjennomført digitalisering vet at det koster, og at omstilling er nødvendig.

  • SSB-direktør Christine Meyer snakker om bråket i og utenfor SSB

Den nye forskningsavdelingen skal ha som mål å heve kvaliteten på leveransene sine, blant annet gjennom å delta i internasjonal forskningssammenligning. Det siste skjer først og fremst gjennom publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, der forskningen vurderes av fagfeller i internasjonale forskningsmiljøer. All kvalitetsforskning opererer i dette universet. Skal SSB ikke gjøre det, kan byrået like godt overlate forskningen til andre. Det er foreløpig ikke bestillingen fra eieren.

Erling Holmøy er en av forskerne som får nye oppgaver i forbindelse med endringene. Han er kjent for innvandringsregnskapene og fremskrivninger knyttet til innvandring som er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget. Han er en av 25 forskere som nå flyttes til en annen avdeling. Fagdirektør Torstein Bye i SSB begrunner flyttingen med at SSBs forskning ikke har vært god nok. Direktør Christine Meyer har tidligere uttalt at hun er skeptisk til deler av innvandringsforskningen i byrået. Hun har også uttalt seg positiv til innvandring. For enkelte blir saken dermed enkel: Meyer «legger ned» Holmøy (som altså fortsetter i fast stilling i SSB) for å bli kvitt innvandringsstatistikk som ikke underbygger hennes syn på innvandring. Koblingen er drøy og må belegges med mer enn løsrevne konspiratoriske resonnementer hvis den kommer fra andre enn tilfeldige meningsytrere.

Finansminister Siv Jensen kaller i følge NRK SSB-direktøren inn på teppet for å forsikre seg om at «helt vesentlige oppgaver blir ivaretatt». Jensens partifelle, innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim, uttrykker frykt for innvandringsstatistikken vil bli svekket. Helgheim er ikke alene om å koble fremtiden til innvandringsstatistikken til en ansatt, Erling Holmøy. Frykten er at statistikken og rapportene forsvinner med Holmøy.

Vi må ta for gitt at Siv Jensen ikke deler samme frykt. Tvert i mot, må Jensen være opptatt av at den statistikken og de rapportene som lages er av ypperste kvalitet, en kvalitet som ikke kan være avhengig av en enkeltpersons avdelingstilknytning. Holmøy har jo ikke jobbet med temaet løsrevet fra SSBs oppdrag.

SSB er viktig for mange, og insititusjonen må være innstilt på å debattere strategiske retningsskift og endringsprosess. De debattene mister mening hvis de reduseres til å dyrke en konspirasjon om jakten på innvandringsstatistikk.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Innvandring
  4. Statistisk sentralbyrå
  5. Omstilling
  6. Digitalisering