Leder

Aftenposten mener: Usammenhengende fra Frp

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Nestleder Per Sandberg og partileder Siv Jensen går til valg på et Frp-program som ikke henger sammen, mener Aftenposten.

Frp mener at forurenser skal betale, men er mot å bruke skatter og avgifter i klimapolitikken. Det er et av flere eksempler på at partiets politikk ikke henger sammen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

I sitt nylig vedtatte stortingsvalgprogram står det at Frp skal jobbe for at «kommunene må få større mulighet til å kontrollere sine inntekter og utgifter og større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst nytte av». Samtidig går partiet inn for et forbud mot eiendomsskatt, som er en av kommunenes virkemidler for å skaffe ekstra inntekter. Partiet er også det som oftest målbærer et behov for rettighetsfesting og øremerkede kroner til kommunene. Begge deler er viktige forklaringer på hvorfor kommunenes handlefrihet innsnevres. Det henger ikke sammen.

Les også

Du vet du er på Frps landsmøte når...

Et annet sted i programmet slår Frp fast at «vårt prinsipp er at forurenser betaler». Samtidig er partiet «kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter», og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2. Heller ikke det henger sammen. Hvordan skal forurenser betale hvis partiet er mot virkemidler for å hente inn pengene?

Et tredje eksempel: Fremskrittspartiet åpner for en utvidelse av sykelønnsordningen for alvorlige syke. Men det nevner ikke en gang muligheten for at de som ikke er alvorlig syke betaler en egenandel for deler av sitt sykefravær. Det kunne jo vært en mulighet for å finansiere det første.

Mangel på finansiering er en gjenganger i programmet. Her er ikke Frp alene. Mange partier vedtar programmer som er umulige å finansiere. Men Frp er del av en regjering som har økt bruken av oljepenger drastisk. I følge nestleder Ketil Solvik-Olsen er forklaringen blant annet at Frp har fått gjennomslag for at mer oljepenger skal brukes til investeringer innenlands. Fra talerstolen under landsmøtet sa han at mer av pengene må gå til å bygge Norge, fremfor å bygge utlandet. Hittil har regjeringen i det minste prøvd å gi inntrykk av at den ekstraordinære økningen i oljepengebruk først og fremst skyldes nedgangstider og arbeidsledighet. I så fall skal pengebruken ned når økonomien tar seg opp og arbeidsplassene kommer. Det kom få signaler om det fra Frp i helgen.

Erfaringen med andre inndekningsforslag fra partiet - som en storstilt reduksjon i statlig byråkrati - er at de ikke virker hvis det ikke finnes en plan for gjennomføring. Tallet på statsansatte har økt under Frp, ikke falt.

Frp må ikke bli overrasket over spørsmål om partiets evne til å styre, når det ikke har Høyre til å passe på seg.

Les mer om

  1. Oljepenger
  2. Fremskrittspartiets landsmøte 2017
  3. Klimapolitikk
  4. Sykefravær
  5. Eiendomsskatt